petek, 02. junij 2017

[ SLO - SŽ ] Objavljen razpis za nakup novih potniških vlakov

Nadzorni svet Slovenskih železnic je 31. maja dal soglasje za objavo razpisa za nakup 25 novih potniških vlakov, z možnostjo nakupa dodatnih petindvajsetih. Z razpisom, ki ga je predlagalo poslovodstvo Slovenskih železnic je največje slovensko logistično podjetje postavilo zgodovinski mejnik. Investicija, vredna dobrih 150 milijonov evrov, brez opcije, je največja investicija v vozna sredstva v zgodovini Potniškega prometa Slovenskih železnic. Prvi novi vlaki bodo na našem železniškem omrežju vozili predvidoma konec leta 2018 oziroma v začetku leta 2019. Poleg tega pa bodo Slovenske železnice do leta 2025 prenovile tudi celoten vozni park Potniškega prometa. 

Podjetje SŽ-Potniški promet z objavo razpisa za nakup novih vlakov stoji na pragu nove dobe v zgodovini Slovenskih železnic. Potniki bodo z novimi vlaki po Sloveniji potovali bistveno bolj udobno kot doslej. Skupaj s številnimi drugimi storitvami, s katerimi bodo SŽ v prihodnjih mesecih in letih izboljšale potovanje z vlaki, se bo močno zvišala kakovost javnega prevoza v Sloveniji. Ne samo, da se bo lahko okrog 15 milijonov potnikov, kolikor jih SŽ prepeljejo na leto, vozilo v novih, sodobnih vlakih, temveč bodo lahko med vožnjo brskali po spletu, po njem kupovali in rezervirali vozovnice, jih shranili na mobilne telefone idr. Skratka, potovali bodo precej bolj udobno in sproščeno. 
Nakup novih vlakov je eden od najpomembnejših strateških projektov Slovenskih železnic v potniškem prometu. 

Predmet javnega naročila je »Nabava novih voznih sredstev železniškega potniškega prometa«, ki obsega 25 garnitur za izvajanje potniškega prometa, od tega 10 dvopodnih enonapetostnih elektro-motornih garnitur (tričlenske elektro-motorne garniture z enosmerno nazivno napetostjo 3 kV), 10 enopodnih večnapetostnih elektro-motornih garnitur (štiričlenske elektro-motorne garniture s tremi nazivnimi napetostmi 3 kV, 15 kV in 25 kV) ter 5 enopodnih dizel-elektro motornih garnitur, vključno s certificiranjem in pridobitvijo
uporabnega dovoljenja. Ponudniki lahko ponudijo namesto dobave dizel-elektro motornih garnitur dobavo dizel-hidravličnih garnitur, skladno s pogoji zapisanimi v tehničnem delu razpisne dokumentacije.

Podrobnejši opis predmeta javnega naročila in druge tehnične zahteve naročnika so določene v tehničnih specifikacijah – Tehnične zahteve za nabavo novih voznih sredstev železniškega potniškega prometa,  te razpisne dokumentacije.
Ponudnik mora v ponudbo vključiti tudi šolanje kadrov  SŽ VIT d.o.o. za upravljanje in vzdrževanje ter popravila potniških garnitur, tehnično dokumentacijo,katalogi nadomestnih delov, opremo delavnic za vzdrževanje s potrebnimi posebnimi orodji in napravami ter za vzdrževanje potrebno programsko opremo, pridobitev uporabnih in stalnih obratovalnih dovoljenj, skladno z zahtevami v tehničnem delu razpisne dokumentacije.
Ponudnik lahko predložiti samostojno ponudbo (s podizvajalci) ali ponudbo skupine izvajalcev, kjer nastopa kot partner.

V celotni razpisni dokumentaciji in tehničnih zahtevah naročnika se besedne zveze »vozna sredstva železniškega potniškega prometa«, »vozna sredstva«, »potniške garniture«, »elektro/dizel motorne garniture« ali beseda »garnitura« razumejo enako.