četrtek, 13. oktober 2016

[ SLO - SŽ ] železnice predvidena tudi evropska sredstva

Za železnice predvidena tudi evropska sredstva


Za železnice je medtem v prihodnjem letu po predlogu proračuna načrtovanih 165,2 milijona evrov, v 2018 pa 198,4 milijona evrov. Dodatno so za železniško infrastrukturo v prihodnjih dveh letih predvidena še sredstva EU-ja v višini 124,4 milijona evrov.
Med večjimi infrastrukturnimi projekti na področju železnic direkcija navaja rekonstrukcijo železniške postaje Pragersko, nadgradnjo proge Maribor-Šentilj, nadgradnjo proge Poljčane-Slovenska Bistrica, sanacijo ozkega grla na območju Bivja na železniški progi Divača-Koper, modernizacijo Kočevske proge, obnovo železniškega predora Karavanke, nadgradnjo proge Zidani Most-Celje, vgradnjo ETCS sistema na nekaterih odsekih ter vgradnjo signalnovarnostnega sistema za daljinsko vodenje in nadzor železniškega prometa na odsekih prog 10. prometnega koridorja.