ponedeljek, 17. oktober 2016

[ SLO - SŽ ] V Poljčanah še letos začetek gradnje obvoznice

Direkcija za infrastrukturo bo predvidoma še letos začela začela s skoraj 52 milijonov vredno naložbo v nadgradnjo železniške proge Poljčane - Slovenska Bistrica, ki med drugim vključuje tudi posodobitev obeh železniških postaj ter gradnjo nove obvoznice. Odločitev o izvajalcu del je že sprejeta, pogodbo pa bodo podpisali, ko bo ta pravnomočna.Vrednost naložbe, ki naj bi jo zaključili v drugi polovici leta 2018, je 51,8 milijona evrov, pri čemer bodo 18,4 milijona evrov za projekt prejeli iz Bruslja, ostalo bodo zagotovili iz državnega proračuna, nekaj malega pa bosta prispevali tudi občini.