četrtek, 18. maj 2017

[ SLO - SŽ ] Prehodi čez progo bodo bolj varni

Letos se bo začela posodobitev odseka železniške proge Poljčane-Slovenska Bistrica. S težko pričakovano naložbo bodo zagotovili normalno tehnično stanje javne železniške infrastrukture in obenem povečali varnost železniškega prometa. V okviru projekta bodo obnovili odsek med Poljčanami in Slovensko Bistrico v dolžini 3,19 kilometra ter postaji v Poljčanah in Slovenski Bistrici. Maksimiljan Dolinšek s sektorja za železnice Direkcije RS za infrastrukturo, ki vodi projekt, je pojasnil, da bodo na obeh postajah zgradili nove perone in izvennivojske dostope za potnike. Ukinili bodo nivojski prehod na postaji v Poljčanah in zgradili nov podvoz. Na območju podvoza bodo naredili hodnik za pešce s kolesarsko stezo, ki bo ljudem zagotovil varen dostop do novih železniških peronov in varno prečkanje železnice. Na zahodni strani bodo za pešce in kolesarje uredili stopnišče in rampo z izhodom iz podvoza na cesto.

Na postaji v Poljčanah načrtujejo tudi nova parkirišča. Prav tako bodo v naselju Spodnja Brežnica pri Poljčanah zgradili 1,1 kilometra nove ceste s križiščem Spodnja Brežnica in nadvoz čez glavno železniško progo. To bo omogočilo ukinitev dveh nivojskih prehodov. Direkcija RS za infrastrukturo je že podpisala pogodbo za izvedbo del s konzorcijem ponudnikov SGP Pomgrad Murska Sobota, SŽ Železniško gradbeno podjetje Ljubljana in Cestno podjetje Nova Gorica v vrednosti slabih 28 milijonov evrov. Celotna naložba nadgradnje železniške proge Poljčane-Slovenska Bistrica, vključno z že izvedenimi deli, je ocenjena na skoraj 52 milijonov evrov. Zagotovili so že slabih 17 milijonov evrov evropskih sredstev. Dela bodo začeli predvidoma sredi tega leta, končali pa jih bodo v letu 2019.