petek, 04. november 2016

[ SLO - MOMaribor / SŽ ] Tako bo izgledal podvoz pod železniško progo na Ljubljanski ulici

V načrtu je temeljita obnova Magdalenskega parka in Ljubljanske ulice. Projekt zajema številne spremembe.
Kot kaže se koreniti gradbeni in prometni posegi na Ljubljanski ulici ob Magdalenskem parku končno približujejo. Ljubljanska ulica sicer predstavlja poleg Titove ceste in Gorkega ulice najkrajšo prometno povezavo ožjega mestnega jedra Maribora na levem bregu in območja Tabora na desnem bregu. Velik delež prometa predstavlja UKC Maribor.
V projekt je vključena celovita obnova Magdalenskega parka z igriščem
Med drugim je predviden podvoz pod železniško progo pri Magdalenskem parku, na strehi podvoza predvidevajo manjši trg, pa tudi celovito prenovo Magdalenskega parka, križišči Ljubljanske ulice z Jezdarsko in Ulico Moše Pijada pa bi spremenili v krožišči.

Vrednost investicije približno 7 milijonov evrov
Že pred osmimi leti je bil med MO Maribor in Ministrstvom za promet RS sklenjen dogovor o sofinanciranju projektne in tehnične investicijske dokumentacije za gradnjo podvoza na Ljubljanski ulici. Sofinanciranje gradnje je predvideno v razmerju 60 odstotkov DRSI in 40 odstotkov MO Maribor
V 2016 je občina naročila nov katastrski elaborat in skupaj s DRSI so pregledali razdelitev stroškov gradnje. »V teku je podpis služnostnih pogodb z SŽ – Infrastruktura in priprava služnostne pogodbe z UKC Maribor. Intenzivno se išče dogovor s cerkvico »Kapela srca Jezusovega«, rod Jezuitov, kateri je v zaključni fazi iskanja dokončne rešitve za podpis služnosti,«pojasnjujejo.
Mestni svet MO Maribor bo odločal v prvi polovici leta 2017
Na mariborski občini ocenjujejo, da z izdelavo Investicijskega programa in PIZ, le-to Mestni svet MOM potrjuje v prvi polovici leta 2017. Po pridobitvi služnostnih pogodb bo MO Maribor skupaj z DRSI zaprosila za izdajo gradbenega dovoljenja. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja ter dokončni sklenitvi sporazuma o sofinanciranju izvedbe, ki jo podpiše župan MO Maribor in pristojni infrastrukturni minister, bo nosilec projekta (MOM), izvedel javno naročilo za pridobitev izvajalca gradnje, sledila bo izvedba. Trajanje je ocenjeno na dve leti.