ponedeljek, 11. julij 2016

[ SLO - SŽ ] 117 evropskih milijonov za posodobitev železnice med Zidanim Mostom in Celjem

Slovenija bo iz Evropske unije prejela 117 milijonov evrov za posodobitev odseka železniške proge med Zidanim Mostom in Celjem. Pogodba naj bi bila podpisana do konca leta.
Države članice Evropske unije so odobrile seznam 195 prometnih projektov, ki bodo prejeli 6,7 milijarde evrov podpore v okviru razpisov iz instrumenta za povezovanje Evrope (CEF) iz leta 2015. Skupaj z naložbenim načrtom Evropske komisije je instrument ključen za spodbujanje naložb v Evropi, so sporočili iz Bruslja.

Odobrene naložbe bodo omogočile dodatno sofinanciranje iz javnih in zasebnih virov v skupni vrednosti 9,6 milijarde evrov. Komisija ocenjuje, da bodo do leta 2030 ustvarile dodatnih 100.000 delovnih mest.
Veliko projektov se bo izvajalo v osrednji in vzhodni Evropi, kar bo prispevalo tudi k zmanjševanju razlik med regijami EU-ja.
Izvajalska agencija za inovacije in omrežja (INEA) bo pripravila sporazume za dodelitev sredstev posameznim projektom ter jih z upravičenci podpisala do konca leta.
Denar za železnico
Med prejemniki pomoči so tudi upravičenci iz Slovenije. Največja naložba bo obnova 20-kilometrskega odseka železniške proge med Zidanim Mostom in Celjem ter posodobitev treh postaj. Predlagani prispevek iz instrumenta za povezovanje Evrope za ta projekt znaša dobrih 117 milijonov evrov.