ponedeljek, 25. april 2016

[ SLO - SŽ ] Nadgradnja železnice Maribor-Šentilj predvidena v treh fazah

Nadgradnja železniške proge med Mariborom in Šentiljem, ki vključuje tudi načrte za gradnjo drugega tira, predvidena izgradnjo v treh fazah.


Nadgradnja železniške proge med Mariborom in Šentiljem, ki vključuje tudi načrte za gradnjo drugega tira, je po nedavnem sprejemu novega sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta (DPN) predvidena v treh fazah. Kot so pojasnili na direkciji za infrastrukturo, naj bi glede na trenutne potrebe v tej finančni perspektivi izvedli le prvo.


Prva faza končana 2021
Vlada je sklep o začetku priprave DPN sprejela že leta 2010, ta mesec pa so sprejeli nov sklep, s katerim bo postopek priprave načrta potekal brez postopka presoje vplivov na okolje. Tako je predvideno, da bi prvo fazo zaključili predvidoma leta 2021.
"Z nadgradnjo železniške proge se bo trenutna prepustna zmogljivost enotirnega odseka Maribor-Šentilj povečala iz trenutnih 63 na 84 vlakov na dan. Postopki za izgradnjo drugega tira se bodo pričeli glede na prometne potrebe," pojasnjujejo na direkciji.
Vključuje tudi viadukt in pekel
Predinvesticijska zasnova iz lanskega septembra predvideva, da bi med leti 2019 in 2021 poskrbeli za nadgradnjo obstoječe proge z novimi objekti na odseku Maribor-Pesnica, ki vključujejo tudi viadukt Pesnica in predor Pekel. Investicija je ocenjena na okoli 191 milijonov evrov, pri tem pa si država obeta tudi sofinanciranje v okviru kohezijskih sredstev.
Druga faza, ki vključuje gradnjo drugega tira, in tretja, s katero bi nadgradili obstoječi tir za vzporeden potek obeh tirov, pa po informacijah z direkcije za zdaj nista časovno in finančno definirani, saj bosta odvisni od prometnih potreb. Kot so še dodali na direkciji, bo za realizacijo projekta treba odkupiti nekatera zemljišča.


Za povezavo z letališčem bi potrebovaili 1,5 km proge
Na vprašanje, ali naj bi v okviru projekta načrtovali tudi povezavo železnice z mariborskim letališčem, na direkciji odgovarjajo, da je to odvisno od državnega prostorskega načrta, ki ga za ureditev območja letališča pripravlja direktorat za promet. Povezava železniške proge z letališčem ni preveč zahteven projekt, saj gre le za okoli 1,5 kilometra dodatne železniške proge.
Smiselnost projekta je že leta 2000 po naročilu Avstrijskih železnic in Slovenskih železnic potrdila študija izvedljivosti izgradnje drugega tira proge Šentilj-Maribor, ki jo je za naročnika izdelal konzorcij podjetij Austria Rail Egineering, Slovenske železnice Projektivno podjetje Ljubljana in Prometni inštitut.
Sicer pa je omenjeni projekt v prihodnje lahko pomemben prav za razvoj multimodalnega logističnega centra na mariborskem letališču. Slednji bi lahko pomenil velik razvojni potencial za regijo in državo, njegova izvedba pa bi pomenila vzpostavitev vstopno-izstopne gospodarske točke in gospodarski razvoj.