torek, 30. avgust 2016

[ SLO - SŽ ] GSM-R za državo dvakrat dražji od podpisanih pogodb

Država bo za komunikacijsko omrežje železnic plačala še enkrat več, kot je bilo predvideno v pogodbi. Ministrstvo za infrastrukturo Petra Gašperšiča je poleti sklenilo 23,7 milijona evrov vreden aneks k pogodbi za uvedbo sistema GSM-R s pojasnilom, da gre za dodatna in nepredvidljiva dela.
"Pomemben delež dodatnih stroškov so povzročila usklajevanja s civilnimi pobudami in občinami, ki so trajala več kot leto in zahtevala ustavitev del, rušitve izvedenih del, izvedbo baznih postaj na alternativnih lokacijah," pojasnjujejo na ministrstvu za infrastrukturo. Takšnih lokacij je bilo po njihovih navedbah približno 70.

Država pokriva stroške, ki bi jih moral izvajalecZa podpis so se na ministrstvu odločili kljub jasnemu zapisu v osnovni pogodbi, da je"izvajalec dolžan sam in za svoj račun pravočasno pridobiti vsa potrebna dovoljenja in soglasja, ki jih bo potreboval za popolno izvedbo vseh pogodbenih obveznosti." Kljub temu je država odgovornost za ta del obveznosti prevzela nase in izvajalcev (Iskratel in GH Holding) to ne bo stalo nič.
EU ne da dodatnega denarja
Tako je cena 117 milijonov evrov vrednega posla zrasla na 141 milijonov (cene in podražitve so navedene brez DDV). Večja težava nastane, ker je državni proračun predvideval le 17,5 milijona evrov, saj je preostali denar zagotovila Evropska unija iz kohezijskih skladov. Ker je dodatni aneks naložbo bistveno podražil, celotno razliko pa bo poravnal državni proračun, so potrdili na ministrstvu za infrastrukturo, saj dodatnega evropskega denarja za projekt ne bo. Kljub temu bodo v državnem proračunu našli dodatnih več kot dvajset milijonov evrov za ta posel.

Izigran razpis?
Še jeseni 2012 je bil projekt ocenjen na 144,7 milijona evrov, konzorcij Iskratela pa je prijavil na (kasneje razvejavljeni) razpis z vrednostjo 184 milijonov evrov. V ponovljenem razpisu je ponudil bistveno manj in razpis dobili. Nato pa se je cena, kot je bilo nekoč običajno v avtocestnih poslih, dvignila za četrtino in po novem praktično dosega vrednosti, ki so bile zastavljene na začetku.
Kaj je vredno 144,7 milijona evrov (brez DDV)?
- Postavitev optičnih povezav vzdolž celotnega železniškega omrežja (približno 1.200 km kabelske trase),
- gradnja skoraj 250 baznih oddajno-sprejemnih postaj (postaj BTS),
- postavitev antenskih stolpov ob postajah BTS,
- povezava novih postaj BTS s telekomunikacijskim in električnim omrežjem,
- odstranitev analognih baznih postaj po izgradnji omrežja GSM-R.