ponedeljek, 20. junij 2016

[ SLO - SŽ ] Evropska komisija namenja slovenskim projektom 132 milijonov evrov

Evropska komisija je na razpisu za sredstva instrumenta za povezovanje Evrope (Connnecting Europe Facility) med 195 projekti, vrednimi skupaj 6,7 milijard evrov, podprla 11 slovenskih projektov. Med njimi tudi nadgradnjo železniške proge Zidani Most-Celje.

Med 11 slovenskimi projekti so tudi štirje projekti ministrstva za infrastrukturo, med katerimi bo največ evropskih sredstev prejela nadgradnja proge Zidani Most-Celje, kjer bo Evropska unija prispevala 117,3 milijona evrov od 205,4 milijona upravičenih stroškov.
Kohezijsko ovojnico za 6,4 milijona evrov je prejel projekt vgradnje evropskega sistema nadzora vlakov (ETCS) na odsekih železniške proge Pragersko-Šentilj in Zidani Most-Dobova. Na razpisu pa sta bila uspešna tudi dva cestna ITS-projekta (inteligentni transportni sistem), ki bosta skupno prejela 3,9 milijona evrov evropskih sredstev.
Sloveniji skupno 132,6 milijona evrov
Na razpis za EU-sredstva iz instrumenta za povezovanje Evrope je bilo prijavljenih skupno 16 slovenskih projektov, od tega deset v partnerstvu z drugimi državami EU-ja. Skupna vrednost upravičenih stroškov prijavljenih projektov je bila 262,1 milijona evrov, Slovenija pa je zaprosila za skupno 135,9 milijona evrov.
Evropska komisija je podprla enajst projektov, za katere je predlagala evropsko sofinanciranje za skupaj 132,6 milijona evrov.