sobota, 11. junij 2016

[ Galerija /Gallery ] [ SLO-SŽ ] Elektrificirana železniška proga Pragersko-Hodoš

Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja železniške proge Pragersko-Hodoš za hitrost do 160 kilometrov na uro


Predsednik vlade dr. Miro Cerar je z ministrom za infrastrukturo dr. Petrom Gašperšičem danes slovesno odprl novo elektrificirano progo Pragersko-Hodoš. Slovesnost  je tudi zaznamovala 15. obletnico ponovne vzpostavitve železniške povezave z Madžarsko ter 170. obletnico prve vožnje vlaka na slovenskih tleh.
V Murski Soboti so pripravili slovesnost ob končanju projekta rekonstrukcije, elektrifikacije in nadgradnje železniške proge Pragersko–Hodoš, ki je pomenil še zadnji neelektrificirani del mediteranskega koridorja in železniške osi Lyon-Trst-Divača/Koper-Divača-Ljubljana-Budimpešta-ukrajinska meja. Naložba v višini 465,5 milijona evrov je bila z 207 milijoni evrov sofinancirana iz Evropskega kohezijskega sklada. 
Posodobitev železniške proge na odseku Pragersko-Hodoš je bila ena od prednostnih nalog pri vzpostavitvi konkurenčne železniške povezave z vzhodno Evropo.
V sklopu celotnega projekta 109 kilometrov dolgega odseka je bila poleg elektrifikacije izvedena še vrsta drugih projektov: ureditev 78 nivojskih križanj cest in železnic, ki so pomenili prometno varnostni problem, gradnja 40 kilometrov povezovalnih cest, izvedeni so bili protihrupni ukrepi s postavitvijo ograj in izvedena pasivna zaščita na posameznih bližnjih stanovanjskih objektih, izvedena rekonstrukcija postaj, postajališč in odsekov prog ter še nekateri drugi.
Koristi investicije bodo imeli tako prebivalci tega območja kot gospodarstvo celotne države. Prednosti projekta so predvsem, da bodo potovalni časi vlakov krajši, prihranjen bo čas udeležencev v cestnem prometu zaradi ureditve zunajnivojskih križanj cest z železnico ter s tem znatno povečana varnost in pretočnost v cestnem prometu, višja bo zmogljivost proge, prevoz pa bo potekal do okolja bolj prijazno. Elektrificirana proga pomeni, da bo na tem območju dokončno rešen problem hrupa, ki so ga povzročale obstoječe dizelske lokomotive. Potniki bodo potovali s hitrejšimi in sodobnejšimi vlakovnimi garniturami. Poleg vseh naštetih prednosti pa bo z dograditvijo in predajo v obratovanje sistemov ETCS in GSM-R dosežena tudi interoperabilnost proge, kar bo omogočilo neovirane vožnje sodobnim električnim vozilom, tako SŽ kot tujih prevoznikov.
Navzoče na slovesnosti na železniški postaji v Murski Soboti je najprej nagovoril minister za infrastrukturo, dr. Peter Gašperšič, ki je ob tej priložnosti povedal, da je bilo v zadnjih petih letih v železniško infrastrukturo investiranih 900 milijonov evrov, v naslednjih letih pa načrtujemo še dobri dve milijardi evrov investicij. "To so projekti, ki prinašajo izrazite pozitivne učinke tako gospodarstvu kot prebivalcem celotne regije in tudi sosednjih držav."  Ministrica za razvoj, strateške projekte in kohezijo, Alenka Smerkolj, je poudarila, da je s tem projektom Slovenija dobila sodobni in trajnostni projekt, prebivalci pa varnejše, hitrejše in udobnejše prevoze.
Predsednik vlade dr. Miro Cerar je simbolično predal ključ strojevodji, ki je nato dizelsko lokomotivo odpeljal v garažo. Sledil je odhod prvega električnega vlaka na progi Pragersko–Hodoš, na katerem se je srečala delegacija slovenske in madžarske vlade. Ob vrnitvi na postajo Murska Sobota je bil govornik predsednik vlade, dr. Miro Cerar, ki je v svojem nagovoru dejal, da je posodobitev proge Pragersko-Hodoš korak naprej in projekt za prihodnost. Obljubil je gradnjo drugega tira v naslednjih letih. "To je zelo pomembna odločitev te vlade in tudi vseh Slovencev, ki želijo dobro naši državi," je še dodal.
Uradna slovesnost se je z vmesnimi glasbenimi predahi nadaljevala na soboškem gradu s pozdravom župana Mestne občine Murska Sobota, dr. Aleksandra Jevška.