četrtek, 21. februar 2013

Slovenija zaradi železniške zakonodaje na Sodišče EU

Evropska komisija bo proti Sloveniji sprožila postopek pred Sodiščem EU, ker je ta še ni obvestila o nacionalnih ukrepih za prenos direktive o interoperabilnosti železniškega sistema, čeprav se je rok za prenos iztekel konec decembra 2011, so danes sporočili v Bruslju.
Direktiva o interoperabilnosti spreminja opis železniških sistemov in določa postopke za njihovo preverjanje. Cilj te zakonodaje je izboljšati konkurenčnost železniškega sektorja.

Vzpostavlja regulativni okvir za tehnično uskladitev evropskih železnic ter odpravlja tehnične in upravne ovire, na primer s skupnimi postopki izdaje dovoljenj za začetek obratovanja opreme železnic.

Neizvajanje te direktive po navedbah komisije pomeni, da nacionalni organi, imenovani za izvajanje postopkov preverjanja, ne uporabljajo istega pravnega okvira. To pa ovira prost pretok železniških komponent in opreme na trgu EU.