petek, 01. februar 2013

ČRNA GORA ; strojevodij za nadgradnjo za 412/416


LOKALNI Transportation Department - ENOTA železniška vlečna PODGORICA: 2013/01/30.

Karkoli je prostori v vlečnega vozila Podgorica uspešno zaključila prvi del strojevodij za nadgradnjo električnega vlaka določa vrsto 412/416. Strojevodje se o teoretični del strokovnega usposabljanja komisije ŽPCG
upravičeni, da gre za dodatno usposabljanje, ki temelji na praktičnem delu, kjer se bodo učili na vodenje EMG.