ponedeljek, 18. marec 2013

Nadaljujejo obnovo železniškega mostu

Podjetje Slovenske železnice - Železniško gradbeno podjetje Ljubljana, ki je konec minulega leta izvajalo vzdrževalna dela na jekleni konstrukciji železniškega mostu čez reko Dravo v Mariboru, zgrajenega leta 1866, ta dela letos nadaljuje. Marko Tancar iz Slovenskih železnic je dejal, da še naprej opravljajo vzdrževalna dela na jekleni konstrukciji (pregled in po potrebi sanacija vozlišč, antikorozijska zaščita, zamenjava dotrajanih elementov z novimi, platničenje ...