četrtek, 08. maj 2008

Reklama za EP2008 Lokomotiva 7Spet novo novcie za reklama EP 2008 Nogomet "Rusija-Russian" v Špilju in Leibnitz v Avstriji "OeBB" in E.Lok je 1116.084 "Rusija Nogomet"
tudi za Fotoreportaža slika in Video za OEC 150 "EMONA" v Špilju.

Foto in Video; EuroCityCard in 7.Maj.2008