petek, 11. april 2008

v kurilnici so se spustile-nič več ne pisarne SŽ, NOVO-> EMONIKA!1.slika; v Kurilnici so se spustile-nič več ne pisarne --> Slovenske Železnice za Strojevodje ,drugo novo lokal pisarna za začasno.
2.slika ; pospravil oprempe pisarne službe
foto; 11/04/2008 ,v Ljubljani
3.slika; projekt ,firma od TRIGRANIT iz Madžarskem

Ter opis:
Ob historični zgradbi železniške postaje, ki predstavlja tipološki del nagovora, potniškega terminala, je umeščen sodoben potniški terminal. Novo predvideni terminal pomeni poleg dostopa na postajne perone tudi povezavo, neke vrste most med centralnim mestnim prostorom in prostorom Bežigrada. Iz smeri Masarykove formira nova ploščad ob obstoječi postajni zgradbi nekakšna velika »urbana usta«, ki požirajo potnike v vseh.

Nova ploščad pa ne predstavlja zgolj nadkritje terminala, ampak je hkrati tudi dvignjeni park – zelena površina iz katere se odpira razgled na Kamniške Alpe. Del urbane opreme v parku nad postajno ploščadjo predstavljajo steklene prizme, ki zagotavljajo dnevno svetlobo v spodnje prostore namenjene potnikom. Tako obravnavana ploščad predstavlja dvignjeni parter mesta, kjer tudi streha stare postaje deluje kot paviljon na novi ploščadi - parku.
Novi objekt potniškega terminala je zasnovan v treh nivojih: pritličju, nadstropju in strehi, kar odgovarja osnovnemu namenu terminala.
- Pritličje pomeni vstop v terminal iz novonastalih trgov na južni in severni strani.
- Nadstropje je glava terminala, iz katerega se vrši tok uporabnikov do peronov, avtobusne postaje, trgovsko nakupovalnega centra Emonika. Hkrati pa pomeni nadstropje tudi neposredno povezavo med centom in severnim delom mesta.
- Izkoriščena streha za mestni park pa pomeni tisto nadgradnjo programa, ki da uporabniku možnost sprostitve v samem središču dogajanja.
Potniški terminal je povezan s staro železniško postajo preko stopnišč na južni strani, predlagamo pa, da se v obstoječi postaji uredi dodatno vertikalno komunikacijsko jedro, ki omogoča potnikom direkten dostop v nadstropje potniškega terminala.

v naslednjem nadaljevanju!!!!