sreda, 22. januar 2020

[SLO-SŽ/Pragersko] Direkcija že skoraj tri leta čaka na okoljevarstveno dovoljenje

Po nujni prenovi, obnovi, modernizaciji kliče železniška postaja Pragersko. Projekt, ki poleg posodobitve postaje zajema tudi težko pričakovano izgradnjo podvoza, je pripravljen, zemljišča odkupljena, izvajalec izbran. Razlog, da se nekaj manj kot 89 milijonov evrov vreden projekt še ne izvaja je dolgotrajno čakanje na okoljevarstveno dovoljenje.Obstoječe vozlišče s postajo Pragersko, ki služi tovornemu in potniškemu prometu v notranjem in mednarodnem prometu, ki je vozlišče Baltsko–jadranskega in Sredozemskega koridorja je zastarelo in dotrajano. Peroni pred postajnim poslopjem so nepokriti ter med seboj povezani z nivojskimi prehodi, nivojski prehod glavne (ptujske) ceste skozi Pragersko pa predstavlja ozko grlo v prometu, opozarja predsednik KS Pragersko – Gaj Matej Arnuš. Zaradi naštetega je projekt, ki ga vodi direkcija za infrastrukturo, za lokalno skupnost in krajane izjemnega pomena.
Prvi in najpomembnejši vidik, ki ga je izpostavil Arnuš, je povečanje prometne varnosti. Projekt namreč obsega ureditev podhoda s stopniščem in dvigalom, gradnjo dveh peronov, nadgradnjo tirov, signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav. Ob tem je predvidena še ureditev postajnega poslopja ter nujno potrebnih parkirišč ter postavitev protihrupnih ograj. V sklopu ureditve železniške postaje se bo izvedla tudi gradnja cestnega podvoza skozi Pragersko na ptujski cesti, kar vendarle pomeni konec čakanja pred zapornicami.