sobota, 31. januar 2015

[ SLO - SŽ ] Gašperšič: Drugi tir na razpis EU, ko bomo dobro pripravili finančno konstrukcijo

Minister za infrastrukturo Peter Gašperšič poudarja, da je treba pred prijavo projekta drugi tir Koper-Divača na razpis za evropski denar temeljito premisliti o finančni konstrukciji. Na razpis se je moč prijaviti tudi prihodnje leto, slabše bi bilo, če bi s projektom začeli, nato pa ga finančno ne bi zmogli izpeljati do konca.

Kako kaže s pripravo finančne konstrukcije za drugi tir Koper-Divača?
“Finančno konstrukcijo, ki jo pripravlja delovna skupina, moramo še doreči. Izdelana finančna konstrukcija projekta je pogoj za prijavo na razpis za evropska sredstva iz naslova instrumenta za povezovanje Evrope (CEF), na katerega se nameravamo prijaviti. Za financiranje projekta obstaja več možnosti, med njimi je najbolj neposredna tista, ki sta jo predstavila predstavila profesorja ljubljanske ekonomske fakultete Aleš Groznik in Jože Damijan. Delovna skupina zdaj preučuje različne možnosti, te bodo prikazane v vladnem gradivu, ki ga bomo pripravili na ministrstvu. Vlada pa bo na koncu sprejela sklep, katero pot ubrati.”

Ali bodo EU sredstva izgubljena, če projekta ne boste v roku, torej do 26. februarja, uspeli prijaviti na ta razpis?
“To se ne bo zgodilo, ker imamo tudi druge projekte, ki so sposobni za črpanje EU sredstev. Pripravili bomo vse projekte, ki jih lahko prijavimo na ta razpis; poleg drugega tira še nadgradnjo proge Maribor-Šentilj, vozlišče Pragersko, posodobitev proge Zidani most-Celje in ostale projekte iz finančne perspektive 2014-2020.
Drugi tir bomo prijavili na razpis, ko bomo dobro pripravili finančno konstrukcijo. To lahko storimo tudi prihodnje leto. Slabše bi bilo, če bi s projektom začeli, pa bi se nato izkazalo, da ga finančno ne zmoremo pokriti. Zgodba bi se v tem primeru končala tam kot zgodba o Tešu 6, tega pa si ne smemo in ne moremo privoščiti. V razpis torej ne smemo hiteti na vrat na nos, ampak dobro premisliti zadeve. Če bo vlada ocenila, da se lahko za drugi tir zadolžimo, lahko vlogo na razpis oddamo tudi že zdaj. Ampak to odločitev bo treba sprejeti na vladi.”
Kakšne posledice bi imela morebitna odločitev Luke Koper, da sama sfinancira izgradnjo železniške povezave do Trsta, s čimer bi prometni tokovi Slovenijo lahko zaobšli?
“Drugi tir in sama Luka Koper sta velikega pomena za srednjo Evropo in večina pretovora Luke Koper, ki gre po naši železnici, je že zdaj namenjenega v tujino. Če nas bodo prometni tokovi zaobšli, bo to slabo predvsem za železniški promet, sploh za tovorni promet, pa tudi Luka Koper bi v tem primeru težje dosegala razvojne potenciale kot v primeru operativnega drugega tira.”

sreda, 28. januar 2015

[ SLO - SŽ ] Drugi tir med Mariborom in Šentiljem do leta 2020?

Projekt trenutno v fazi umeščanja v prostor. Gradnja naj bi se začela konec leta 2018

V nabor evropsko sofinanciranih projektov do leta 2020 je med drugim uvrščen tudi projekt nadgradnje in izgradnja drugega tira železniške proge Šentilj-Maribor. Kot so pojasnili na ministrstvu za infrastrukturo, je projekt trenutno v fazi umeščanja v prostor, gradnja pa je načrtovana od konca leta 2018 do zaključka leta 2022.


Poleg izdelave državnega prostorskega načrta (DPN) ta trenutek poteka tudi priprava idejnega projekta, predinvesticijske zasnove in okoljskega poročila, so še sporočili z ministrstva.

Projekt je sicer razdeljen v dve fazi. Prva faza, ki predstavlja postopek umeščanja v prostor z vsemi strokovnimi podlagami in se konča s sprejetjem uredbe o državnem prostorskem načrtu, se bo po terminskem planu zaključila v prvi četrtini leta 2016.

V drugi fazi bo izdelana projektna dokumentacija, pridobitev zemljišč in dovoljenja za gradnjo, izbor izvajalca ter izvedbo del. Projektiranje se bo predvidoma pričelo v času po sprejetju DPN in bo trajalo približno leto dni oziroma do sredine leta 2017.

Na direkciji za infrastrukturo predvidevajo, da bodo odkup zemljišč opravili nekje do prve tretjine leta 2018, do konca tega leta pa bo potekalo še pridobivanje dovoljenj za gradnjo in izbor izvajalca del. Z gradnjo bi tako po sedanjih načrtih lahko začeli konec leta 2018 in projekt zaključili do konca leta 2022.

Ocenjena vrednost omenjenega projekta je po tekočih cenah na podlagi dokumenta identifikacije investicijskega projekta, ki ga je novembra 2009 izdelal Prometni inštitut Ljubljana, maja 2010 pa potrdil tudi takratni minister za promet, skoraj 305 milijonov evrov. Denar bodo poleg proračunskih sredstev črpali tudi iz evropskih skladov.


Smiselnost projekta je že leta 2000 po naročilu Avstrijskih železnic (OBB) in Slovenskih železnic potrdila študija izvedljivosti izgradnje drugega tira proge Šentilj-Maribor, ki jo je za naročnika izdelal konzorcij podjetij Austria Rail Egineering (ARE), Slovenske železnice Projektivno podjetje Ljubljana in Prometni inštitut.

Sicer pa je omenjeni projekt v prihodnje lahko pomemben za razvoj multimodalnega logističnega centra na mariborskem letališču. Slednji bi lahko pomenil velik razvojni potencial za regijo in državo, njegova izvedba pa bi pomenila vzpostavitev vstopno-izstopne gospodarske točke in gospodarski razvoj.

Povezava železniške proge z letališčem je namreč enostavna, saj gre le za okoli 1,5 kilometra dodatne železniške proge. Spomladi naj bi projekt skupaj s podporo lokalnega okolja predstavili potencialnim vlagateljem.

Beseda; VEČERtorek, 27. januar 2015

[ SLO - SŽ ] Od junija letos dalje železniška proga Divača-Koper 55% bolj zmogljiva

V okviru dvodnevnega uradnega obiska evropske komisarke za regionalno politiko Corine Crețu v  Sloveniji, si je danes delegacija ogledala projekte v izvajanju v Obalno-kraški regiji. V Divači se je tako danes opoldne delegaciji pridružil dr. Peter Gašperšič, minister za infrastrukturo in vodil ogled projekta Modernizacija železniške proge Divača - Koper. 
 
Po ogledu projekta je minister Gašperšič številnim zbranim novinarjem med drugim povedal, da se bo z zaključkom projekta v mesecu maju 2015 prevozna zmogljivost  proge povečala  z 9,3 na 14,4 milijonov ton letno oz. za 5,1 milijonov ton letno, kar  pomeni cca. 55% povečanje glede na obstoječe stanje. 
Po podatkih Luke Koper bi te kapacitete bile zapolnjene v letu 2018, z dodatnimi ukrepi pa bi lahko kapacitete zadoščale predvidoma do leta 2020.
 
Za izvedbo celotnega projekta modernizacije obstoječe proge Divača - Koper, vrednega 199 mio EUR,  so bila pridobljena evropska sredstva Kohezijskega sklada v višini 68,1 milijonov evrov s sklepom EK z dne 13.09.2010.
 
Kot je še poudaril minister, so bila v mesecu oktobru lani zaključena dela, ki so se izvajala na celotnem območju tovorne postaje Koper, glavne pristaniške postaje in postaje Hrpelje- Kozina. Vrednost izvedenih del je znašala 97,9 milijona evrov. 
 
V okviru etape B oz. izvedbe rekonstrukcije postaja Divača se povečuje dolžina tirov za skoraj 8000 m in povečuje se koristna dolžina postajnih tirov na 750 m, kar bo omogočalo križanje daljših vlakov.
 
Izgrajena sta tudi dva cestna nadvoza, v teku je še rekonstrukcija elektronapajalne postaje z ureditvijo daljnovodov, izvedba dveh podhodov s peronoma, signalnovarnostne in telekomunikacijske naprave, vozna mreža ter razsvetljava.
 
Minister Gašperšič je še dodal, da je na postaji Divača izvedenih že 80 % vseh načrtovanih del ter dodal, da bodo dela v celoti zaključena do konca maja letos, vrednost del, ki se izvajajo v Divači, pa znaša 55,3 milijonov evrov.


ponedeljek, 26. januar 2015

[ SLO - SŽ ] Na slovenskih tirih poskusne vožnje vlaka španskega proizvajalca

V skladu z odločbo Javne agencije za železniški promet na železniškem omrežju med Zidanim Mostom in Dobovo v teh dneh potekajo poskusne vožnje potniškega vlaka - ETR 563 - proizvajalca družbe CAF, J.M. iz Beasaina.
Španski proizvajalec vlakov je namreč pridobil dovoljenje pristojne železniške agencije o poskusnem obratovanju. Tako bo tudi na naši železniški mreži preizkusil delovanje varnostnih in komunikacijskih naprav. Različni proizvajalci vlakov vedno preizkušajo svoje vlake na različnih železniških infrastrukturah in skušajo pridobiti potrebna varnostna spričevala v različnih državah.
SŽ - Potniški promet sodeluje pri koordiniranju poskusnih voženj omenjenega španskega proizvajalca vlakov. Čeprav se zavedamo, da za nadaljnjo rast in popularizacijo javnega potniškega prometa, potrebujemo nove potniške garniture, bomo o možnih dobaviteljih odločali šele na podlagi javnega razpisa oziroma ponudb, omenjeni proizvajalec pa pri nas nima nobenih referenc, poudarjajo v SŽ - Potniški promet. V podjetju pa pričakujemo, da bo Slovenija kandidirala za evropska sredstva iz nove finančne perspektive 2014-2020, tudi s projektom nabave novih voznih sredstev. Ta so nujna za posodobitev železniškega voznega parka potniškega prometa.
Omenjeni vlak, ki je namenjen regionalnemu oziroma lokalnemu prometu, bo vozil v Furlaniji - Julijski krajini. V prihodnosti bi morda v sodelovanju s tujim operaterjem lahko povezal to italijansko regijo tudi s Slovenijo.


sreda, 21. januar 2015

[ SLO - SŽ ] Galerija/Gallery; Božičkov vlak v Postojni (Muzejski vlak 06-018) 3.del

Nova fotoreportaža slika ; Božičkov vlak v Postojni (Muzejski vlak 06-018) , 3.delsobota, 17. januar 2015

[ A - ÖBB ] Railjet iztirila na Koroškem


Hitri vlak ÖBB iztirila v petek na poti na Dunaj, v bližini Koroškega okrajnem mestecu St. Veit / Glan. Kako ÖBB predstavnik Christoph Posch rekel nihče ni bil poškodovan v nesreči. Proga je bila zaprta za kosilo med Šentvidu in Launsdorf za celotno tranzitnega prometa. zdrobljen železniški povzročili iztirjenje na Railjet ÖBB v petek na južne železnice v vasi Goggerwenig v St. Veit / Glan bila zlomljena tirnica. Proga je treba obnoviti na dolžini več kot 100 metrov, je povedal tiskovni predstavnik ÖBB Christoph Posch. Kako dolgo traja popravilo še ni bil na voljo za kosilo. V vsakem primeru, Južna železnica, vendar po evakuaciji vlaka - z 100 potniki, ki so bili nepoškodovan - spet potoval stezo. Za prevoz je zamenjava železniškega avtobus s sedežem v prometu na dolge razdalje lahko pride do zamud.


petek, 16. januar 2015

[ D - DB ] Galerija/Galery; Železniške Postaje v Muenchen v Nemčiji (Deutsche Bahn AG) 2.del

Nova fotoreportaža slika za Železniške Postaje v Muenchen v Nemčije , 2.delčetrtek, 15. januar 2015

[ SLO - SŽ ] Železnice poslujejo z dobičkom, toda potrebujejo strateškega partnerja

Slovenske železnice so lansko leto končale z dobičkom, ki znaša približno 30 milijonov evrov, ob izplačilu odpravnin pa bo dosegel 23 ali 24 milijonov evrov. Letošnje leto naj bi bilo še uspešnejše.
Prvi mož Slovenskih železnic Dušan Mes namreč letos pričakujejo tako rast dobička kot prihodkov. Dobiček iz poslovanja naj bi znašal med 26 in 27 milijoni evrov. Železnice so sicer v zadnjih letih dosegale stalno rast tovora. Lani je bilo po tirih prepeljanih 18,7 milijona ton, leto prej 17,6 milijona ton, v 2012 pa 16,5 milijona ton. Mes pričakuje, da bo letos količina prepeljanega tovora ostala na ravni lanske. "Rast je bila v preteklih letih visoka. Letos zaradi stanja infrastrukture in zapor na omrežju take rasti ne pričakujem. Plan je doseči enako količino kot lani, kar bo več, bo toliko večji uspeh," je dejal.
Železnice letos načrtujejo tudi zmanjšanje zadolženosti, ki je bila leta 2011 400 milijonov evrov, na začetku lanskega leta 360 milijonov evrov, konec preteklega leta je padla na 280 milijonov evrov, konec letošnjega leta pa naj bi bila 200 milijonov evrov.

Zadolženost ni kritičnaZadolženost po Mesovih besedah trenutno ni kritična, problem pa je, da posojila večinoma zapadejo v letih 2014 in 2015. Za konec aprila je predviden zaključek celotnega svežnja reprograma posojil, s čimer bodo železnice lažje odplačevale posojila in se bodo lahko dodatno zadolžile za nove naložbe.
"Računamo, da bomo imeli konec leta še 200 milijonov evrov posojil, reprogramiranih na okoli sedem let," je dejal Mes in dodal, da se zdaj izkazujejo možnosti končanje sanacije in prehoda v razvojni cikel, v okviru katerega bi železnice naredili sodobne, konkurenčne in uspešne v širši regiji.
Mes je poudaril tudi vlogo države kot lastnika Slovenskih železnic, in sicer tako v zvezi s tovornim kot potniškim prometom. Tovorni promet v naslednjih letih potrebuje 150, 200 milijonov evrov, da bo lahko na celotnem koridorju sledil potrebam kupcev.
Železnice teh sredstev same ne morejo zagotoviti, alternativna je dokapitalizacija države, kar po Mesovem prepričanju nima smisla, ali strateški partner. "Denar ne pomeni vsega, treba je imeti nekoga, ki omogoči razvoj, ki odpira trg, to pa lahko storijo le največji v Evropi, to so Avstrijci, Nemci, Francozi, morda Poljaki," je dejal Mes, ki si glede potniškega prometa želi, da bi do konca aprila z državo zaprli poglavje glede plačila za izvajanje obvezne gospodarske javne službe.

Izzivi v potniškem prometuLetni znesek za izvajanje gospodarske javne službe trenutno znaša 42 milijonov evrov, kar je bistveno manj od preteklosti. Mes opozarja, da ta sredstva sicer nikoli niso zadostovala za odplačevanje posojil, ki so najeta za potniški del in znašajo 113 milijonov evrov.
Sicer pa je v potniškem prometu v prihodnje veliko izzivov, saj bo treba vzpostaviti spletno prodajo vozovnic, wi-fi na vlakih, večjo pogostnost vlakov, nove povezave, med drugim načrtovano povezavo do italijanskih Benetk, ki naj bi bila vzpostavljena do maja.
Število potnikov, prepeljanih z železnico, je sicer v preteklih letih raslo, lani pa je bilo nižje, kar je pripisati predvsem zaprtju primorske proge za potniški promet zaradi sanacije po žledu. Možnosti za rast števila potnikov po njegovih besedah so, a le če bi bila boljša infrastruktura in bi vlaki lahko vozili dovolj hitro.

torek, 13. januar 2015

[ PL - PKP ] PKP CARGO za nakup 20 lokomotiv za 400 milijonov PLN za delo na tuje trge

PKP CARGO je odprla javni razpis za nakup 20 multi-sistemske lokomotive služiti čezmejne železniške povezave. Pet od njih so obvezna. Vrednost naročila bo približno 400 milijonov PLN. Največji poljski železniški prevoznik bo oblikovala prve nove lokomotive v H2 2016. Bodo potegnite vlakom v Nemčijo, Češko, Slovaško, Avstrijo, Madžarsko in Nizozemsko. Po pridobitvi češkega prevoznika AWT za blizu 400 milijonov PLN, je to še en korak, ki utrjuje mednarodni položaj drugega največjega tovorni prevoznik v Evropski uniji.

Prvotno PKP CARGO šteje pridobitev desetih multi-system lokomotive z možnostjo odkupa še pet; Vendar pa glede na elektrifikacijo meji z Nemčijo pri Węgliniec, se je odločila za nakup 15 lokomotiv z možnostjo odkupa še pet.
"Pridobitev multi-sistemskih lokomotiv je mejnik za PKP CARGO, zlasti v okviru nedavno napovedala pridobitev češkega prevoznika AWT. Kot smo razširili našo mednarodno poslovanje, smo se vlagajo v nov železniški vozni park. Medtem ko smo na začetku šteli nakup deset lokomotive, zdaj odpira razpis za 15 multi-sistemske lokomotive z možnostjo odkupa še pet. To bo okrepilo zmogljivosti PKP Cargo obratujočih mednarodnih železniških povezav, "pravi Wojciech Derda, član uprave, zadolžen za operacije na PKP CARGO.
Prvi dve nove lokomotive, odobrene za Poljsko, Češko, Slovaško, Madžarsko, Nemčijo in Avstrijo bodo pridružili PKP Cargo voznega parka v avgustu 2016 in zadnjega že v marcu 2017. razpisne pokriva celoten vzdrževanja lokomotiv do vključno Prva popravila revizija (P4 raven). Popravilo revizija poteka po osmih letih delovanja ali prevoženih 1,2 mn km. Morebitna odločitev, da pridobijo dodatne lokomotive se lahko na podlagi analize povpraševanja po teh voznega parka.
PKP CARGO bo od prodajalca zahtevati, da ima izkušnje na področju proizvodnje električnih lokomotiv, kakor tudi homologacijo v vsaj eni od držav, kjer bodo nove lokomotive delujejo. To bo zagotovilo najvišjo kakovost izvajanja. Pogodba bo imeti vzpostavljene mehanizme, ki varujejo PKP CARGO pred morebitno izpadov lokomotiv, kot so tehnične pripravljenosti in zanesljivosti kazalnikov. Non-performance kazalnikov bo zahteval plačilo odškodnine v PKP CARGO, da bi pokrili stroške nadomestnega voznega parka.
Podjetje prej v lasti le eno multi-lokomotornega sistema in upravlja ostale v poslovni najem. Rešitev dovoljeno PKP CARGO za hitro in prožno odzivati ​​na spreminjajoče se pogoje prevozov in za pridobitev varnostnih spričeval v tujini. Zahvaljujoč potrdil, lahko PKP CARGO deluje prevoze sloneti v devetih državah članicah Evropske unije. V tem času se je izkoriščenost PKP Cargo lokomotiv večnivojskih ustalila. Prevzem je najboljša možnost, da v teh okoliščinah.
Obstoječi multi-sistem lokomotive PKP Cargo
Prvi multi-sistemske lokomotive s PKP CARGO uporabljajo od leta 2008 je bilo EU43 (Traxx) stroji, ki jih Bombardier. Prevoznik v lasti šest takih, ki upravljajo lokomotive prevoze med Poljsko in Nemčijo. V letu 2012 so bile lokomotive Bombardiera nadomesti z EU45 (Eurosprinter) stroje, ki jih je Siemens. Trenutno PKP CARGO uporablja deset takih lokomotiv. Jih potegnite vlakov z zabojniki, avtomobili, jeklo, premog, koks, železove rude, čips in avtomobilskih delov, med drugim. Oni vodijo v treh glavnih koridorjev: Poljska, Češka, Avstrija, Poljska-Nemčija-Nizozemska in Nemčija-Poljska-Češka-Slovaška-Madžarska.

PKP CARGO v 13 evropskih državah
PKP CARGO bodo imeli dostop do 13 evropskih trgih po zaprtju pridobitev Napredno svetovni promet (AWT). Slovenija, Hrvaška, Bolgarija in Romunija sta se pridružili skupini servisirana držav: Nemčija, Češka, Slovaška, Avstrija, Nizozemska, Madžarska in Litva. Razen multi-sistemskih lokomotiv, PKP CARGO uporablja druge vrste lokomotiv za mednarodne prevoze. Dizelske lokomotive, ki se uporabljajo v Nemčiji, na Češkem, Slovaškem in v Litvi. PKP CARGO razvije single-sistemske električne lokomotive na Češkem in Slovaškem.
Prevoznik lahko vnesete tujega trga s pridobitvijo varnostnega spričevala, ki jih lokalni regulator izdal. Postopek je podoben v vseh državah članicah Evropske unije, vendar pa se izvaja od primera do primera. Ena od zahtev za potrdilo, ki se izda, je za delovanje lokomotive odobrene v posamezni državi. PKP CARGO je imela svoje ET22 in ET41 električne lokomotive in ST44 in SM42 dizelske lokomotive homologirana na Češkem in Slovaškem, med drugim.
PKP CARGO vlaki poganja poljskih strojevodjem v treh državah: Češka, Slovaška in Nemčija. Za vožnjo vlaka v tujini, morajo strojevodje opraviti jezikovni pregled in dobili lokalni certificiranje strojevodja. PKP CARGO uporablja storitve voznikov tretjih oseb v drugih državah.
O multi-sistemskih lokomotiv
Multi-sistemske električne lokomotive so namenjeni za premikanje med različnimi sistemi elektrarne brez ustavljanja vlaka. To zagotavlja nemoteno delovanje čezmejne prevoze v državah z uporabo različnih napetosti na železniškem omrežju. Kot rezultat, lahko vlak uporabite eno lokomotivo iti, na primer, iz Nemčije, s Poljske, Češke in Slovaške na Madžarsko. Multi-sistemske lokomotive so nekaj odstotkov dražji kot single-sistemskih lokomotiv.
Foto; Google // Beseda ; PKP Cargo