četrtek, 16. januar 2020

[SLO-SŽ] Za zdaj le obnova železniškega odseka Podnart–Lesce

Po izpadu projekta nadgradnje gorenjske železniške proge iz državnega proračuna za prihodnji dve leti bo obnovljen samo odsek proge med Podnartom in Lescami. Preostale odseke naj bi prenavljali po letu 2022, a so župani občin skeptični do teh napovedi.Župane občin ob gorenjski železniški progi je jeseni negativno presenetilo, da projekt, za katerega so v občinskih proračunih že rezervirali sredstva za spremljajoče infrastrukturne ureditve, ni prišel v državni proračun. Zato je bil celoten projekt pod vprašajem, na Direkciji RS za infrastrukturo pa so zdaj pojasnili, da bodo predvidoma obnovili en odsek, in sicer na medpostajnem odseku Podnart–Lesce–Bled, za kar naj bi še ta mesec objavili javno naročilo.
Na desetkilometrskem odseku bodo uredili progo po evropskih standardih s povečanjem nosilnosti proge in zagotovitvijo večje hitrosti vlakov. Obnovljena bo peronska infrastruktura na postajališčih Otoče, Globoko in Radovljica, sanirana bosta predora Globoko in Radovljica. Sanirani bodo podporni in oporni zidovi in izvedena dodatna zaščita brežin. Zamenjani bodo vozni vodi in nosilne konstrukcije, urejena protihrupna zaščita in sanirani dotrajani prepusti ter premostitveni objekti.
"Iz prvotnega projekta se bo izpustila nadgradnja odsekov Kranj–Podnart, Lesce Bled–Žirovnica, Žirovnica–Slovenski Javornik in Slovenski Javornik–Jesenice, katerih nadgradnja se bo izvedla predvidoma po letu 2022, po končami nadgradnji železniškega odseka Podnart–Lesce Bled," so pojasnili na direkciji.
V okviru izvedbe prve faze nadgradnje gorenjske železniške proge nista predvidena niti nova podvoza v Žirovnici in Lescah, ki bi si jih občani žirovniške in radovljiške občine še posebej želeli. Kot so poudarili na direkciji, za oba podvoza potekajo postopki za izdelavo projektne dokumentacije.
Glede zagotovitve sredstev za uresničitev vsaj dela projekta je sicer še kar precej nejasnosti. Na direkciji so izpostavili, da bodo sredstva za nadgradnjo proge na odseku Podnart–Lesce Bled predvidoma zagotovljena s prerazporeditvijo. Računajo namreč, da se bodo z zagotovitvami dodatnih sredstev EU-ja na drugih naložbah v železniško infrastrukturo, sprostila proračunska sredstva, ki bodo prerazporejena na ta projekt.

Nadgradnjo gorenjske železnice bi lahko financiral podnebni sklad

Minister za okolje in prostor Simon Zajc je ta teden napovedal, da bo nadgradnjo gorenjske železniške proge financiral podnebni sklad. V tem primeru bi v letih 2020 in 2021, ko bo proga zaradi prenove železniškega predora Karavanke zaprta, morda lahko uresničili še kaj več od tega, kar je trenutno predvideno. Celoten projekt nadgradnje proge od Kranja do Jesenice je ocenjen na okoli 120 milijonov evrov.
Zajc je prepričan, da bi odlašanje s projektom pomenilo preveliko zamujeno priložnost. Podobnega mnenja je tudi direktor Razvojne agencije Zgornje Gorenjske Mark Toplak. "Polletno zaprtje proge je dejstvo, in če tega časa ne bomo izkoristili za večjo obnovo proge, bo to zamujena priložnost," je izpostavil Toplak in poudaril, da gre za izjemno pomemben razvojni projekt tako z vidika lokalnih skupnosti kot gospodarstva.
Nad napovedjo, da naj bi v prvi fazi prenavljali le odsek od Podnarta do Lesc, je posebej razočaran žirovniški župan Leopold Pogačar. Kot pravi, v nadgradnjo proge po letu 2022 le težko verjame. Poraja se mu vprašanje, ali bodo res postopoma obnavljali posamične odseke in vsako leto za nekaj mesecev zapirali železniško progo, ki je pomembna povezava za gospodarstvo in prevoz potnikov.
Pogačar je pojasnil, da je tudi gradnja podvozov vezana na zaprtje železniške proge. "Mi bomo pripravili projektno dokumentacijo in zagotovili odkupe zemljišč, gradbeno pa zadeve ne moremo izpeljati," je poudaril župan, ki je prepričan, da je v državi dovolj sredstev, ki pa so bila očitna prerazporejena drugam, da bi uresničili celotno nadgradnjo gorenjske železniške proge, saj je bila ta še v osnutek proračuna vključena.
Na drugi strani je radovljiški župan Ciril Globočnik zdaj zadovoljen, da je vsaj obnova proge v radovljiški občini ponovno načrtovana. "Še vedno čakam prvi razpis, šele takrat bom pomirjen, da bo izvedba projekta res stekla," je glede na spreminjajoče se informacije iz države poudaril Globočnik, ki bi si ob napovedanih posegih sicer želel tudi ureditve na območju Lesc.