sreda, 24. julij 2013

Sprememba sestave vlakov ICS

Zaradi vzdrževalnih del na garniturah serije 310-Pendolino bodo vlaki Inter City Sovenija, v času od 22. julija do predvidoma 26. julija 2013, vozili z nadomestno garnituro Siemens.
V tem času velja za prevoze s temi vlaki tudi nižja cena vozovnic oz. cena za vlak Inter City. 

Obvestilo!

Novice EuroCityCard je na dopustu od 25.Julij.2013 do 04.Avgust.2013 ne bo nič novice, spet novice  EuroCityCard je od 05.Avgust.2013 naprej in se vidimo !
lep pozdrav!
EuroCityCard
--------------------------
Notice!

News EuroCityCard is on leave from 25.July.2013 to 04.August.2013 nothing news, news again EuroCityCard trains from 05.August.2013 back and see you!
Greetings!

EuroCityCard

torek, 23. julij 2013

Galerija; Vagon Češki železnic v Avstriji

Nova fotoreportaža slika vlak ; vagon za češki železnic v Avstriji (Wien Hauptbahnohof )
sreda, 17. julij 2013

ponedeljek, 15. julij 2013

Zaradi železniške postaje zavrela kri

Kar 280 vaščanov Cirkovc in okoliških vasi Spodnje in Zgornje Jablane, Starošinci, Mihovci ter Dragonja vas, ki prav tako uporabljajo železniško povezavo, stare železniške postaje v Cirkovcah ne dajo


Krajani Cirkovc se ne morejo dogovoriti, kje naj bi stala nova železniška postaja – na obstoječi ali novi lokaciji. Nova železniška postaja je krajane razdelila v dva tabora, ki zbirata podpise v podporo novi ali stari lokaciji.

Trenutno sta izbrani dve lokaciji, tako stara postaja, kot že predvidena nova lokacija. Ker se veliko vrti predvsem okrog varnost obeh postaj pa so na pristojnem Ministrstvu za infrastrukturo in prostor mnenja, da obe lokaciji izpolnjujeta osnovne zahteve varnosti. Postaja, ki je na tem prostoru dobrih sto let, je že bila pred kratkim obnovljena, nameščena je bila tudi nova razsvetljava. Stroka si je enotna, da bo nova lokacija z izvennivojskim prečkanjem proge varnejša od prečkanja preko prehoda zavarovanega z zapornicami, omogočala bo tudi smotrnejši izkoristek površin pri zagotavljanju parkirišč. Zagovorniki stare postaje trdijo, da bo predstavlja prestavitev večjo ogroženost, saj na poti do nove lokacije ni pločnikov, cestišče je ozko in obremenjeno s kmetijskimi stroji, širitev ceste pa ni možna zaradi stanovanjskih hiš. Predvsem je veliko medsebojnih obtoževanj, očitkov k orupcije, okoriščanja ter tipičnih slovenskih sosedskih odnosov.

S podvozom do večje varnosti in pretočnosti

Zagovorniki nove postaje si želijo predvsem večjih prostorov, večjega parkirišča ter občutek varnosti. Predvsem bi lahko nova postaja doprinesla k razvoju Cirkovc in okoliških vasi. Danilo Medved, ki predstavlja civilno iniciativo, ki zagovarja prestavitev železniške postaje, je prepričan, da je krivec trenutnega stanja v Cirkovcah predvsem nerazumevanja in slaba predstavitev. Prepričan je, da so zbiratelji podpisov o ohranitvi stare postaje do podpisov prišli z zavajanjem: "Če ne bo železniška postaja tam ostala, se bo ta prehod zaprl" je pisalo na listih, s katerimi so vabili podpisnike. Ali ta trditev drži, nam ni uspelo preveriti, je pa že pred časom lokalna radijska postaja v enem izmed svojih prispevkov to potrdila. Da prehod čez železnico ostane, je zatrdil tudi mag. Dejan Jurkovič iz Ministrstva za infrastrukturo in prostor. In kakšni so argumenti za novo postajo? Medved je prepričan, da bi z izgradnjo podvoza in podhoda pridobili tako na varnosti v prometu, kot hitrejšemu pretoku prometa, stara cesta - kjer je sedaj postaja - bi tako postala obvoznica, na kateri se ob prehodu železnice ne bi več izgubljalo toliko časa ob zaprtih zapornicah. Ker v naseljih, kjer vsak pozna vsakogar, brez obtožb žal ne gre, tudi tukaj ni drugače. Zagovorniki stare postaje očitajo Medvedu politične povezave tako z županom občine Kidričevo Antonom Leskovarjem kot s predstavnikom Direkcije RS za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo, kar Medved odločno zanika. "Predstavniki železnic so prišli k meni z izdelanim načrtom, kjer so mi tudi predstavili možnost odkupa zemljišča. Z županom se nisva pogovarjala že več let," je odgovoril na obtožbe vodje civilne iniciative za ohranitev starega železniškega postajališča, ki jo zastopa Leon Pišek.

Županu se očita dvoličnost

Pri civilni iniciativi za ohranitev starega železniškega postajališča so se dotaknili tudi javne razgrnitve, za katero pravijo, da je potekala mimo njih in o kateri prebivalci niso bili obveščeni. Pišek je prepričan, da župan Leskovar igra dvojno igro. Kajti po njegovih besedah in članih civilne iniciative župan javno zagovarja želje prebivalcev ter njihovo odločitev, uradniki pa istočasno pošiljajo vso dokumentacijo ter načrte za izgradnjo novega postajališča. Tovrstne očitke je Leskovar v Večeru že zavrnil: "V mesecu ali dveh pričakujemo, da bo, po več letih priprav in usklajevanj, naposled potrjen naš občinski prostorski načrt. V njem je resnično predvidena sprememba lokacije železniškega postajališča v Cirkovcah, to pa zato, ker je (bilo) to predvideno tudi v enem od členov državnega prostorskega načrta, tega pa moramo upoštevati tudi v naših občinskih načrtih. Odločitev, kje bo (ob)stala železniška postaja v Cirkovcah, tako ni bila v lokalni pristojnosti, bom pa sam naredil vse, da bodo krajani zadovolj­ni, vendar ta hip ne moremo ukrepati mimo države"

Pišek je tako prepričan, da je občina takrat povzela državni prostorski načrt v katerem se še ni vedela usoda in plan tako stare kot nove postaje, istočasno pa so na občini sprejeli občinski prostorski načrt in tako na ministrstvo poslali načrt, v katerem je že bila vrisana postaja na novi lokaciji.

Ministrstvo zahtevalo presojo varnosti projekta

Prve aktivnosti glede izgradnje podvoza so se začele že leta 2004 in že takrat se je predvidevala nova lokacija postajališča iz že zgoraj navedenih razlogov. In prav ta rešitev je bil del državnega prostorskega načrta za elektrifikacijo in rekonstrukcijo železniške proge Pragersko - Hodoš, katerega so na ministrstvu potem 2008 tudi razgrnili. Kot trdi občina, so zaradi predhodnih protestov krajanov, ki niso soglašali z s premestitvijo stare postaj, kljub predhodnemu soglasju v letu 2012 k premestitvi postaje na novo lokacijo zavzeli novo stališče; postajališče naj bo tam, kjer si želijo ljudje. "Na osnovi tega smo 21.5.2013 odgovorili predstavnikom prebivalcev, kateri so se obrnili na nas, da, če tako vsi želijo, da postajališče ostane na obstoječi lokaciji, " je v odgovoru zapisal Jurkovič. Ker se je po tem sestanku formirala še skupina zagovornikov, ki podpira izgradnjo nove postaje pa je sodu izbilo dno tudi na ministrstvu. To je sklicalo sestanek na občini Kidričevo ter zahtevalo končno stališče glede lokacije, katerega je dobilo v dopisu 13.6.2013 v katerem pa kot piše Jurkovič "ni nedvoumno razbrati o lokaciji postajališča Cirkovce." Pred štirimi dnevi je tako med ministrstvom in sprtima taboroma potekal še zadnji sestanek na katerem so se dogovorili o izdelavi presoje varnosti projekta na podlagi katerega bo nova/stara postaja postavljena na lokacijo, ki bo varnostno ugodnejša. Slednja bo po besedah Jurkoviča izdelana
predvidoma naslednji teden. 

sobota, 13. julij 2013

Francija: Vlak prepolovilo, vsaj sedem mrtvih

Vsaj sedem ljudi naj bi umrlo med nesreči vlaka v Bretigny-sur-Orge, južno od Pariza. Po prvih podatkih naj bi vlak intercity krenil proti Limogesu. Število žrtev se stalno spreminja, saj je več vagonov prevrnilo na tla. Vlak se je namreč iz še neznanega razloga razdelil na dvoje, ko je z veliko hitrostjo prispel na železniško postajo."Vlak je na postajo pridrvel z veliko hitrostjo. Iz neznanega razloga se je ločil v dva dela. Del vlaka je nadaljeval pot, del pa se je prevrnil na peron," je pojasnil policijski vir.

Nekaj potnikov naj bi še vedno bilo ujetih v vlaku, več deset pa jih je ranjenih.

Vzrok za nesrečo za zdaj še ni znan. "Ni bilo trčenje in ni bilo težav s hitrostjo," je vir pri SNFC.

Na kraj nesreče so bila napotena reševalna in policijska vozila ter reševalni helikopterji. Oblasti so medtem bolnišnice v pariški regiji že opozorile, naj bodo pripravljene na oskrbo ranjenih.

petek, 12. julij 2013

Sodba: Slovenija ne spoštuje povsem železniške zakonodaje

Slovenija v več točkah ne spoštuje evropske zakonodaje na področju železniškega prevoza, je odločilo sodišče EU-ja. Slovenijo je namreč tožila Evropska komisija.
Sodišče EU-ja v Luksemburgu je v primeru tožbe Evropske komisije proti Sloveniji zaradi kršenja evropske železniške zakonodaje, vložene decembra 2010, presodilo, da Slovenija v več točkah ne spoštuje evropske zakonodaje na področju železniškega prevoza. A nekatere očitke komisije je zavrnilo.
Evropska komisija je v tožbi Sloveniji očitala, da ne spoštuje evropske direktive o razvoju železnic, katere cilj je zagotoviti pravičen in enakopraven dostop do železniške infrastrukture. Ta železniška zakonodaja med drugim določa, da je treba "bistvene funkcije" prenesti na organe ali podjetja, ki sami ne zagotavljajo prevoznih storitev v železniškem prometu. Med temi funkcijami je dodeljevanje vlakovnih poti prevoznikom v železniškem prometu, torej dodelitev časovnih okvirov za vožnjo vlakov na delu železniškega omrežja.

Prevoznik ne sme sam odločati o vlakovnih poteh
V tem kontekstu je komisija Sloveniji najprej očitala, da ni izpolnila svojih obveznosti, saj upravljavec slovenske infrastrukture, ki opravlja tudi storitve železniškega prevoza, sodeluje pri pripravi voznega reda omrežja in zato pri funkciji dodeljevanja vlakovnih poti ali infrastrukturnih zmogljivosti. Sodišče je opozorilo, da v skladu z omenjeno direktivo odločanje o dodeljevanju vlakovnih poti skupaj z opredelitvijo in oceno razpoložljivosti sodi med bistvene funkcije. Iz tega je sklepalo, da se prevozniku v železniškem prometu ne smejo zaupati vsa pripravljalna dela za sprejetje takih odločitev. Ker je sodišče presodilo, da je v Sloveniji to podano, je sprejelo očitek komisije.
Po drugi strani pa je sodišče opozorilo, da vodenja prometa ni mogoče šteti za bistveno funkcijo in je lahko torej zaupano upravljavcu infrastrukture, ki je tudi prevoznik v železniškem prometu, kot je v Sloveniji.
Slovenija ni spodbujala upravljavca, naj zniža stroške
Poleg tega je komisija zatrjevala, da Slovenija ni sprejela ukrepov za spodbujanje upravljavca infrastrukture, da zniža stroške zagotavljanja infrastrukture in višino uporabnin za dostop niti ni vzpostavila načrta izvedbe za prevoznike v železniškem prometu in upravljavca infrastrukture, ki bi bil v skladu z zahtevami prava Unije. Prav tako je komisija podala očitek glede izračuna uporabnine za minimalni dostop do železniške infrastrukture.
V povezavi s tem je sodišče poudarilo, da trditve Slovenije temeljijo le na spremembah njene zakonodaje, sprejetih po roku, določenem v drugem opominu ali obrazloženem mnenju, ki ga je komisija leta 2009 naslovila nanjo. Takih sprememb pa sodišče ne sme upoštevati, zato je ugotovilo utemeljenost očitkov komisije.
Ker sta komisija in Slovenija s svojimi predlogi uspeli samo deloma, vsaka nosi svoje stroške, so še pojasnili na sodišču.

sreda, 10. julij 2013

Z vlakom na Pivo in Cvetje

…zapeljimo se na največjo turistično prireditev v Sloveniji, ki v mestece Laško s komaj 3.600 prebivalci v petih dneh privabi več kot 120.000 obiskovalcev.
Tudi letos ob jubilejni 50. obletnici prireditve se boste zabavali ob glasbi najrazličnejših domačih in tujih glasbenih skupin, saj bodo organizatorji v Laško pripeljali številne izvajalce, od ameriške skupine Gov't Mule, do Modrijanov, Big Foot Mame, Dan D, Nine Pušlar, Tabujevcev... Udeležite se lahko tudi številnih prireditev in si ogledate prenekatero zanimivost. Povsod pa se lahko okrepčate z vrčkom hladnega laškega piva.
Na Slovenskih železnicah smo še posebej poskrbeli za obiskovalce prireditve z rednimi in izrednimi vlaki, ki bodo v času prireditve vozili v smeri Laškega s posebnimi popusti.

Vozni redi

Poleg rednih vlakov bodo iz Laškega vozili naslednji izredni vlaki:

Četrtek/petek 11. /12. julij 2013

Prihod v Laško Iz smeri Maribora, Celja, Sevnice in Ljubljane na vsako uro zagotovljeni prihodi z rednimi vlaki.
Odhod iz Laškega
Poleg rednih vlakov, vozijo iz Laškega dodatni izredni vlaki:
 • v smeri Celja 18.39, 19.15, 20.21, 22.09, 23.43, 2.03, 3.30, 4.45, 5.15, 6.15
 • v smeri Maribora ob 18.15, 18.39, 19.15, 20.21, 21.15, 22.09, 23.34, 2.03, 3.30, 5.15, 6.15
 • v smeri Zidanega Mosta in Sevnice 18.32, 19.37, 20.32, 20.59, 21.32, 22.18, 3.05, 5.38, 6.30
 • v smeri Zidanega Mosta in Ljubljane 18.32, 19.37, 20.32, 22.18, 2.13, 03.20, 4.52, 5.38, 6.30.

Petek/soboto 12. /13. julij 2013

Prihod v Laško
 • iz vseh smeri do Laškega so zagotovljeni prihodi z rednimi vlaki po veljavnem voznem redu,
 • iz smeri Celja v Laško poleg rednih vlakov vozijo še izredni vlaki (od 19.30 do 23.30, na vsake pol ure).
 • iz smeri Maribora so zagotovljeni prihodi z rednimi vlaki po veljavnem voznem redu
 • iz smeri Sevnice so zagotovljeni prihodi z rednimi vlaki po veljavnem voznem redu
 • iz smeri Ljubljane so zagotovljeni prihodi z rednimi vlaki po veljavnem voznem redu (na vsako uro).
Odhod iz Laškega
 • v smeri Celja ob 18.15, 18.39, 19.15, 20.21, 21.15, 22.09, 23.43, 00.30, 1.30, 2.03, 2.30, 3.30, 4.45, 5.15 in 7.15;
 • v smeri Maribora ob 18.15, 18.39, 19.15, 20.21, 21.15, 22.09, 23.34, 2.03, 3.30 (prestop v Celju), 5.15 in 6.15;
 • v smeri Zidanega Mosta in Sevnice 18.32, 19.37, 20.32, 20.59, 21.32, 22.18, 1.15, 3.05, 5.38 in 6.30;
 • v smeri Zidanega Mosta in Ljubljane ob 18.32, 19.37, 20.32, 22.18, 2.13, 3.20, 4.52, 5.38 in 6.30.

Sobota/nedeljo 13./14. julij 2013

Prihod v Laško
 • iz smeri Celja v Laško odhodi od 19.30 do 23.30 ure na vsakih 20 minut,
 • iz smeri Maribora po veljavnem voznem redu,
 • iz smeri Sevnice bodo vlaki vozili po veljavnem voznem redu, na vsako uro
 • iz smeri Ljubljane bodo vlaki vozili veljavnem voznem redu, na vsako uro.
Odhod iz Laškega
Poleg rednih vlakov, vozijo iz Laškega tudi dodatni izredni vlaki
 • v smeri Celja ob 18.39, 19.15, 20.21, 22.09, 23.43, 0.40, 1.00, 1.20, 1.40, 2.03, 2.20, 2.40, 3.00 (prestop v Celju), 3.20, 3.40, 4.20, 4.45, 5.15 in 7.15;
 • v smeri Maribora ob 18.39, 19.15, 20.21, 22.09, 23.43, 2.03, 3.30, 5.15 in 6.15;
 • v smeri Zidani Most in Sevnica ob 18.32, 19.10, 20.59, 21.32, 1.15, 3.05, 5.38 in 6.30;
 • v smeri Zidani Most in Ljubljana ob18.32, 19.10, 21.32, 2.13, 3.20, 4.00, 4.52, 5.04, 5.38 in 6.30.

Vozne rede rednih vlakov si lahko ogledate tudi iskalniku voznega reda.
Torej….brez skrbi se zabavajte in prepustite vročici festivala, nato pa se brez skrbi prepustite udobni in varni vožnji z vlakom.

Cene vozovnic in popusti

Za relacije Ponikva – Laško, Sevnica – Laško in Trbovlje – Laško, bodo od petka, 11. 7., od 15.00, do nedelje, 14. 7., do 13:00 ure, veljale posebne povratne vozovnice po enotni ceni 4,50 evre. Otroci do 12 let, potujejo s 50-odstotnim popustom na redno ceno.
Na vseh ostalih relacijah veljajo redne cene in popusti.

Druge relacije

Poleg rednih cen veljajo tudi naslednji popusti:
 • Starejši od 60 let in upokojenci z izkaznico za starejše – 30% popusta od ponedeljka do petka, ter - 50% popusta za potovanja ob sobotah, nedeljah in praznikih,
 • Mladi od 12 do 26 let z izkaznico za mlade – 30% popusta,
 • Otroci od 6 do 12 let – 50% popusta,
 • Ponudba Turist Vikend, v soboto in nedeljo – 30 % popusta za povratno potovanje,
 • Skupine potnikov nad 6 oseb – odrasli nad 26 let – 30% popusta,
 • Družine z izkaznico za družine – 40% popusta za osebe nad 12 let in brezplačno za osebe do 12 let.
Več o sami prireditvi, dogodkih in programu, si lahko ogledate na uradni spletni strani prireditve: http://www.pivo-cvetje.si/.

Novo prizorišče Jagoče

Novost ob 50. obletnici prireditve je nova lokacija glavnega koncertnega prizorišča Zlatorog Jagoče. Novo prizorišče je zaradi svojih dimenzij veliko bolj primerno za koncerte predvsem s tehničnega vidika, lokacija pa bo tudi omogočila lažji dostop do samega odra večim obiskovalcem, zaradi naštetega pa bo koncertno doživetje še boljše. Več o npvem prizorišču, si lahko ogledate na: http://www.pivo-cvetje.si/index.php/sl/novo-v-2012.
50-odstotni popust
Vstopnice za prireditveni prostor Jagoče lahko kupite v Infocentru na železniški postaji v Ljubljani, Celju in Mariboru. Za dnevno vstopnico boste odšteli 10 evrov. Za to ceno so obiskovalcem na voljo kar trije headlinerji vsak večer, v ceno vstopnice, kupljene v predprodaji pa je všteta tudi ena pijača, zraven pa vam bomo priložili še bon za 50-odstotni popust za potovanje z vlakom.

Vsa podrobnejša pojasnila in informacije lahko dobite:

ponedeljek, 8. julij 2013

Od Kopra do Nizozemske z avtovlakom

Sobote na koprski železniški postaji bodo skoraj vse poletje obarvane v oranžno. Vse do konca avgusta bo med istrsko prestolnico in nizozemskim mestom Hertogenbosch vozil avtovlak. Na njem je prostora za 400 potnikov.

Do zdaj je ta avtovlak vozil v Trst, a je Slovenskim železnicam Nizozemce uspelo prepričati, da je Koper primernejša izbira. Tako bo vsako soboto do konca poletja vlak v dopoldanskem času prišel iz dežele tulipanov in se tja odpravil popoldne.


Za 1.270-kilometrsko razdaljo potrebuje približno 20 ur. Cene vozovnic so odvisne od želenih storitev in udobja, gibljejo pa se okoli 80 evrov. Za prevoz avtomobila proti severu bo potrebno odšteti 269 evrov, proti jugu pa še nekaj deset evrov več.

sobota, 6. julij 2013

Sporni posli SŽ-ja: preplačani pragovi, sporna preprodaja lokomotiv

Revizija poslovanja Slovenskih železnic je pokazala, da je denar iz družbe odtekal pri nakupu železniških pragov in pri prodaji lokomotiv. Dokumente so že predali policiji.
Generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes je za Pop TV pojasnil, da je del dokumentov že izročil policiji, poleg kazenskih postopkov pa bodo na SŽ-ju vložili tudi odškodninske tožbe zoper odgovorne.
Sporen naj bi bil predvsem nakup bukovih pragov, po katerih tečejo tračnice, saj so na Slovenskih železnicah za vsakega posebej plačali 65 evrov, pri lastnem podjetju ŽGP pa bi jih lahko dobili za skoraj polovico manjšo ceno - za 38 evrov. To pomeni, so izračunali revizorji, da je bil holding oškodovan za milijon evrov.

Eden izmed spornih poslov je tudi ta, da so centralne delavnice železnic kupile lokomotivo, jo obnovile in prodale naprej prek posrednika v BiH-u. V Slovenskih železnicah zdaj ugotavljajo, da so pri eni od lokomotiv s prodajo za 248.000 evrov presegli vrednost obnove, torej so pridelali slabih 7.000 evrov izgube. Po podatkih Davčne uprave RS pa je posrednik nato z lokomotivo naprej zaslužil 272.000 evrov. Kdo in zakaj je izbral posrednika, revizorjem ni znal pojasniti nihče.

Precej več denarja kot pri nakupih in prodaji opreme pa je izginilo v finančnih mahinacijah. V času gospodarske rasti so skušale uprave na lahek način zaslužiti. Ko so bile obresti posojil v švicarskih frankih nižje od tistih v evrih, so naredili napako in se vezali na švicarske franke. Ob tem so plačali še drago zavarovanje za morebitna valutna tveganja, a so kupili tako nevaren finančni produkt, da jih je stal še več, še navaja Pop TV.

torek, 2. julij 2013

GALERIJA ; ŠENTILJ (SLO)

Nova fotoreportaža slika v Šentilju (SLO)