nedelja, 04. avgust 2019

[ SLO-SŽ ] Za gradnjo proge Maribor–Šentilj poleg domačega konzorcija še ponudbi Turkov in Avstrijcev

Projekt je ocenjen na 101 milijon evrov
Za gradnjo novega odseka proge Maribor–Šentilj, ki poteka v okviru projekta modernizacije železniške proge, so na direkcijo za infrastrukturo prispele tri ponudbe. Najcenejšo je oddal konzorcij podjetij s Pomgradom, sledita pa jim Cengiz in Strabag.

Najnižjo ponudbo v višini najvišje določene vrednosti naročila 101 milijon evrov (z DDV) je oddal domači Pomgrad v sodelovanju s Kolektorjem Kolingom-ŽGP-jem, GH-Holdingom in Gorenjsko gradbeno družbo. Turški Cengiz je dela ocenil na 117,4 milijona evrov, avstrijski Strabag pa na 136,6 milijona evrov, je razvidno iz objave na portalu javnih naročil.
V konzorciju domačih podjetij sodelujejo družbe, ki že izvajajo dela na slovenskem železniškem omrežju. V boju za nadgradnjo proge Maribor–Šentilj pa se pojavlja tudi turški Cengiz, ki si, tako kot Kolektor, želi zgraditi drugo cev predora Karavanke. Je pa v primeru proge Maribor–Šentilj domača ponudba ugodnejša od tuje, medtem ko so pri drugi cevi predora Karavanke Turki oddali ugodnejšo ponudbo od konzorcija slovenskih podjetij, ki ga sestavljajo Kolektor CPG z Rikom in turškim Yapi Merkezijem.
Kot so pojasnili na direkciji za infrastrukturo, bodo prispele ponudbe na maja objavljeno javno naročilo za gradnjo novega odseka proge med Mariborom in Šentiljem zdaj pregledali, izbor izvajalca pa bo znan po končanem preverjanju in ocenjevanju ponudb oz. najpozneje oktobra 2019. Rok za dokončanje del je dve leti in pol od uvedbe izvajalca v delo.
Projekt sofinanciran z evropskimi sredstvi
Nadgradnja železniške proge med Mariborom in Šentiljem, ki je ocenjena na 253,7 milijona evrov, pri čemer je predvideno financiranje z evropskimi sredstvi v okviru kohezijskega sklada v višini okoli 100 milijonov evrov, sicer teče v več stopnjah. Konec junija lani je bila podpisana pogodba z izbranimi izvajalci Pomgrad, SŽ–ŽGP, GH Holding in Gorenjska gradbena družba v vrednosti 44,4 milijona evrov (z DDV) za nadgradnjo železniškega odseka Pesnica–Šentilj. Izvajalci že izvajajo dela, ki naj bi bila končana konec avgusta letos.
Za nadgradnjo železniški postaj Tezno in Maribor ter odseka Maribor–Počehova je bila podpisana pogodba za 55,5 milijona evrov z izbranimi izvajalci SŽ–ŽGP, Pomgrad, KolektorKoling in GH Holding. Rok za dokončanje del je 31. september 2020.
Aktivno protihrupno zaščito na odseku Pesnica–Šentilj bosta za 10,1 milijona evrov do 21. decembra 2021 izvedla SŽ–ŽGP in Pomgrad; pogodba je bila podpisana konec januarja letos.
Pasivno protihrupno zaščito bo medtem skladno z decembra lani podpisano pogodbo v vrednosti dobrih 428.000 evrov do 16. novembra letos izvedel AJM, so še pojasnili na direkciji.
Poleg naročila za gradnjo novega odseka proge Maribor–Šentilj je po navedbah direkcije v teku še javno naročilo za ureditev križanj cest z železnico na odseku železniške proge Pesnica–Šentilj, za katerega pa je ponudbo oddal en ponudnik.

Proga zgrajena leta 1846
Železniška proga Maribor–Šentilj, dolga skoraj 16 kilometrov, poteka skozi območje Slovenskih goric in pelje skozi dva predora ter ustavlja na dveh postajah in dveh postajališčih. Odsek je bil zgrajen že leta 1846 v okviru gradnje Južne železnice med Dunajem in Trstom.
Medtem ko je od Sežane do Maribora železniška proga zgrajena kot dvotirna, je med Mariborom in Šentiljem oz. državno mejo enotirna. Proga je potrebna obnove, saj ni več ustrezna niti glede tehničnih parametrov niti glede zmogljivosti in kot taka ne zadošča več zahtevam sodobnih prevoznih potreb, na svoji spletni strani navaja direkcija.
V prihodnje je predvidena tudi gradnja drugega tira. Medtem ko naj bi obstoječo progo po načrtih modernizirali do konca leta 2021, je gradnja drugega tira po časovnem razporedu, ki ga na spletni strani navaja direkcija za infrastrukturo, predvidena do konca leta 2026, ko naj bi tudi nadgradili obstoječi tir za vzporeden potek obeh tirov. Skupna vrednost projekta bo s tem po stalnih cenah iz leta 2015 narasla na dobra 402 milijona evrov.