torek, 19. marec 2019

Galerija/Gallery; Dostop na nove perone Pesnica

Dostop na novo zgrajena perona na postaji Šentilj in Pesnica ter na začasni peron na postajališču Cirknica
Postaja Šentilj:
  • za varovanje potnikov so vgrajene varovalne ograje, ki preprečujejo dostop na del perona, ki še ni v uporabi;
  • dostopna pot je označena s tablami (s puščicami za oznako smeri dostopa);
  • peron je osvetljen;
Postaja Pesnica
  • za varovanje potnikov so vgrajene varovalne ograje, ki preprečujejo dostop na del gradbišča;
  • dostopna pot je ustrezno označena s tablami;
  • peron je osvetljen;
 Postajališče Cirknica:
  • zgrajen je začasni peron, v dolžini 100 m,
  • na začasnem peronu je vgrajena varovalna ograja;
  • dostopna pot je ustrezno označena s tablami;
  • peron je osvetljen.
Na Postaji Pesnica in Šentilj, prometniki po potrebi usmerjajo potnike.