sobota, 13. februar 2010

Železniški prehodi: pred prečkanjem se prepričajte o varnosti!S tretjo akcijo Stop! Prednost ima življenje, ki se začne prihodnji teden, želi prometno ministrstvo zmanjšati število nesreč na nivojskih prehodih ceste čez železniško progo.

Akcija ministrstva za promet bo potekala od 15. do 28. februarja, je pojasnil predstavnik ministrstva za promet Zvonko Zavasnik. Zmanjšanje števila smrtnih žrtev pri prečkanju nivojskih prehodov je namreč mogoče zmanjšati prav z ozaveščanjem ljudi, večjo odgovornostjo udeležencev v prometu in ukrepi na sami infrastrukturi.

Lani pri prečkanju umrlo sedem ljudi
V letu 2009 se je na nivojskih prehodih zgodilo 29 nesreč, v katerih je umrlo sedem udeležencev oz. štiri odstotke vseh umrlih na slovenskih cestah. Po besedah Zavasnika je tako stopnja nesreč in umrljivosti na nivojskih prehodih veliko večja kot na cestah, zaradi česar je posebna previdnost na prehodih še posebej pomembna.

Pomembna je ozaveščenost
V sklopu akcije bodo tako po besedah Mateje Markl iz Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v sodelovanju z občinskimi sveti organizirali številna predavanja s poudarkom na varni udeležbi in prečkanju železniške proge. Teh bo zaradi večjega števila nivojskih prehodov čez železniško progo največ v vzhodnem delu države, potekale pa bodo tudi prometne delavnice na srednjih šolah, kjer bodo dijake opozarjali na odgovorno ravnanje v prometu.

Za večjo varnost pa bodo v okviru akcije skrbeli tudi polisti, ki bodo po besedah predstavnika policije Boštjana Smoleja okrepili nadzor na nivojskih prehodih. Slovenski predpisi s področja varnosti v cestnem in železniškem prometu namreč predpisujejo, da ima vlak ali drugo prevozno sredstvo, ki se premika po železniških tirih, prednost pred drugimi udeleženci v cestnem prometu. Pred vsakim prečkanjem prehoda se je tako treba prepričati, da je prečkanje varno.

SŽ teži k varnejšim prehodom
Že od osemdesetih let naprej se Slovenske železnice trudijo za zmanjšanje števila nivojskih prehodov. Od leta 2000 do danes je bilo ukinjenih 105 nivojskih prehodov, 52 pa zavarovanih. Na leto povprečno ukinejo 10 prehodov, v zadnjem letu pa so ukinili 16 prehodov. Zvezdana Dolenc iz Slovenskih železnic je za prihodnje leto napovedala ukinitev od 10 do 13 prehodov in ureditev dodatnih12 prehodov.