četrtek, 18. februar 2010

Kdo bo spravil železnice nazaj "na tire"?


Na prometno ministrstvo je prispelo sedem prilagojenih ponudb za svetovanje pri sanaciji in reorganizaciji Slovenskih železnic. Zdaj so na vrsti pogajanja.

Kot je znano, se je na razpis za svetovanje pri sanaciji in reorganizaciji Slovenskih železnic sprva prijavilo osem družb. Na ministrstvu za promet so vse pravočasno prispele ponudbe najprej preverili z vidika izpolnjevanja splošnih in posebnih pogojev za priznanje sposobnosti ter formalne popolnosti prispelih ponudb.

"Nato smo uskladili nebistvene elemente ponudbe 'opis predmeta naročila' s pričakovanji naročnika ter pozvali usposobljene ponudnike, da pošljejo prilagojene ponudbe glede na usklajen predmet," so sproročili z ministrstva in dodali, da je do roka drugič prispelo sedem ponudb.

Prispele ponudbe bodo zdaj znova pregledane in s tistimi, ki bodo izpolnjevali pogoje glede na usklajen predmet ponudbe, se bodo začela pogajanja o ceni, še sporočajo z ministrstva.

Zakaj najeti zunanje svetovalce?
Minister za promet Patrick Vlačič pa odločitev za mednarodni razpis za izbor svetovalne družbe pojasnjuje: "Poskusili smo vse: z zamenjavo direktorja, zamenjavo članov nadzornih svetov. Ni šlo. Sanacija železnic je zahteven projekt. Klasičen svetovalec enostavno ni dovolj dober."

Prispele ponudbe in njihove vrednosti v evrih brez DDV-ja:

Družba Vrednost ponudbe v EUR brez DDV
McKinsey & Company, Inc. 3.271.000
RAILSTICS GmbH. 472.500
The Boston Consulting Group GmbH 1.782.663
Transcare AG 1.950.000
Roland Berger Strategy Consultations GmbH 1.670.000
A. T. Kearney, d. o. o. 1.800.000
DELOITTE REVIZIJA, d. o. o. 1.637.000

Merilo bo najugodnejša cena
Kot so že ob prvem odpiranju ponudb pojasnili na ministrstvu, bo končna cena za posameznega ponudnika znana šele po opravljenih pogajanjih (izveden bo en krog pogajanj), nato pa bo izbran najugodnejši ponudnik.

Sanacija Slovenskih železnic naj bi bila izvedena v 15 mesecih, predvideno pa je tudi šestmesečno opazovalno obdobje spremljanja implementacije sanacijskih ukrepov. Šele med uspešno sanacijo bodo govorili tudi o reorganizaciji železnic in drugih sistemskih vprašanjih, pa je že pred časom napovedal minister za promet Patrick Vlačič.