četrtek, 10. april 2014

Za železnico pol milijarde evrov

Na območju Podravja in Pomurja poteka obsežna obnova železniške proge, vredna skoraj pol milijarde evrov. Investitor 109 kilometrov obnove železniške proge med Pragerskim in Hodošem je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, naložba se sofinancira s sredstvi Evropskega kohezijskega sklada in naj bi bila končana prihodnje leto. V Tednikovem objektivu tokrat predstavljamo dela na posameznih mikrolokacijah – od Pragerskega do Ljutomera. Naš sogovornik je bil vodja projekta Dejan Jurkovič iz Ministrstva za infrastrukturo in prostor.

Pragersko–Kidričevo
Začenjamo na relaciji proge Pragersko–Kidričevo. Obstoječi železniški prehod Gaj-Stražgonjca bodo v sklopu projekta nadomestili s podvozom. V Šikolah zavarovani železniški prehod ostane, v Pongrcah bodo po izgradnji povezovalne ceste na Šikole železniški prehod ukinili. Tudi v Jablanah bodo en prehod v prihodnje ukinili in zgradili podvoz. Nivojski prehod v Cirkovcah pri sedanjem postajališču ostane, prehod pri transformatorski postaji v Cirkovcah bodo nadomestili s podvozom. Prav tako bo na lokacijo k transformatorski postaji prestavljeno postajališče Cirkovce.
V Gaju pri Pragerskem so na desni strani proge namestili 1,2 kilometra protihrupne ograje. Protihrupna ograja v dolžini pol kilometra je že zgrajena tudi na desni strani proge v Pongrcah. V Cirkovcah je protihrupna ograja nameščena na levi in desni strani proge – na obeh straneh približno v dolžini po pol kilometra.
Nezavarovani železniški prehod v Strnišču (Strnišče ena) bodo ukinili, zgradili bodo povezovalno cesto. Na mestu današnjega zavarovanega železniškega prehoda bodo v Strnišču zgradili nadvoz, ki bo v prihodnje služil kot del kidričevske obvoznice. Na desni strani proge bodo v Strnišču zgradili 340 in na levi strani proge 770 metrov protihrupne ograje. Na območju Kidričevega posegi niso predvideni. Tam so železniško infrastrukturo posodabljali v letih 2006 in 2007.
Hajdina
Zavarovani železniški prehod (na glavni cesti med Zg. Hajdino in Kidričevim) bodo v prihodnje ukinili in ga na novi lokaciji nadomestili z nadvozom. Od lokacije zdajšnjega prehoda do novega nadvoza bodo zgradili povezovalno cesto. Pri pokopališču na Hajdini bodo uredili zavarovan železniški prehod, v obstoječi obliki bodo ohranili (in posodobili) tudi zavarovani železniški prehod pri hajdinski železniški postaji. V bližini postaje bodo zgradili dve protihrupni ograji – na levi strani proge v dolžini slabih 250 in na desni strani dobrih 900 metrov. Prav tako bo protihrupna ograja (350 metrov) nameščena na Zg. Hajdini, desno od proge. Nadalje postavitev protihrupnih ograj v dolžini 370 metrov načrtujejo levo od proge na Zagrebški cesti na Ptuju.
Ptuj
Na Ptuju, na desnem bregu Drave, bodo obnovili dva železniška mostova. Konstrukciji jeklenega železniškega nadvoza na Zagrebški cesti pri Perutnini Ptuj in mostu čez Studenčnico bodo zamenjali z armirano-betonskimi. Obnovili bodo železniški most čez Dravo. Most bodo prebarvali in ojačali. Ob progi pri OŠ Mladika bodo namestili 360 metrov protihrupne ograje. Pri Borovem bodo pod progo (in pod Osojnikovo cesto) zgradili podhod za pešce in kolesarje. Gradnjo podhoda pod cesto bo financirala MO Ptuj. Na območju železniške postaje na Ptuju je že nekaj časa odprto veliko gradbišče. Obstoječe tire na območju centra Ptuja bodo nadomestili z novimi, ki bodo omogočali višjo kategorijo obtežbe – s C3 na D4. V skladu z današnjo zmogljivostjo proge in kategorijo lahko vlaki čez Ptuj peljejo z 20 tonami na os obtežbe. Ko bo proga posodobljena, bodo lahko vozili z obtežbo 22,5 tone na os. Takšna obremenitev bo sicer veljala za celotno dolžino 109 kilometrov posodobljene proge. Obstoječe železniške tire na Ptuju obnavljajo in podaljšujejo, kar bo omogočalo, da se bodo lahko na ptujski železniški postaji srečevali vlaki dolžine do 750 metrov. Tire bodo podaljšali v smeri proti Rogoznici (mimo žage). Na Ptuju gradijo tudi elektro napajalno postajo. Postaja bo priključena na daljnovod, v njej se bo električna energija transformirala na 3 kilovolte enosmerne napetosti, s katero se napaja elektrifikacija železniške proge. Na celotni trasi Pragersko–Hodoš je za elektrifikacijo proge predvidenih šest elektro napajalnih postaj. Na Pragerskem je postaja že obstoječa, pet novih bodo zgradili od Ptuja do Hodoša (Ptuj, Pavlovci, Ljutomer, Murska Sobota in Gornji Petrovci). V Rogoznici na Ptuju je predvidena postavitev protihrupnih ograj: na levi strani v dolžini dobrega kilometra in na desni strani v dolžini 370 metrov. V Rogoznici bodo stari železniški most zamenjali z novim armirano-betonskim. Po besedah Dejana Jurkoviča naj bi dela na območju ptujske železniške postaje končali do konca tega leta.
Prvi prehod čez progo proti Podvincem (pri novem ptujskem pokopališču) bo ukinjen. Drugi prehod proti Podvincem bodo zavarovali z zapornicami. Od lokacije, kjer se prehod ukinja, do lokacije, kjer se prehod zavaruje z zapornicami, bodo na obeh straneh uredili povezovalne ceste.
Dornava
Na glavni cesti med Ptujem in Dornavo bodo obstoječi zavarovani železniški prehod ukinili in ga nadomestili z nadvozom. Podvoz bo zgrajen tudi na mestu današnjega nezavarovanega železniškega prehoda med Borovci in Dornavo (Zavodom dr. Marijana Borštnarja). Prehod pri dornavskem ribniku bodo zavarovali z zapornicami. Od novega podvoza med Borovci in Zavodom do prehoda pri ribniku bodo na obeh straneh železniške proge zgradili povezovalno cesto, na vsaki strani po dva kilometra. Zavarovani železniški prehod pred železniško postajo Moškanjci (na lokaciji Mezgovci–Moškanjci) bodo ukinili. Na tej lokaciji bo ostal samo prehod za pešce in kolesarje.
Gorišnica
Od Mezgovcev v smeri proti Tibolcem je vzporedno z železniško progo povezovalna cesta do novega nadvoza v Tibolcih že zgrajena. Nadvoz v Tibolcih bodo zgradili namesto obstoječega prehoda, ki povezuje Tibolce in Moškanjce. V Moškanjcih, desno od proge, so zgradili 507, levo od proge pa 268 metrov protihrupne ograje. V Zamušanih je novo železniško postajališče že zgrajeno, železniško postajo v Moškanjcih pa so obnavljali v letih 2006–2007.

Ormož
V Osluševcih bodo obstoječi nivojski prehod ukinili in zgradili podvoz. Levo od proge v Osluševcih gradijo 320 metrov protihrupne ograje. Prehod Cvetkovci–Podgorci ostane. Od lokacije prehoda do Mihovcev bodo na levi strani proge zgradili tri kilometre povezovalne ceste. V Mihovcih levo od proge so namestili 380 metrov protihrupne ograje, desno od proge pa 140 metrov. V Osluševcih in Mihovcih sta na novo zgrajeni železniški postajališči. Prehod čez progo v Mihovcih (tako imenovan Velika Nedelja ena – na regionalni cesti) ostane v obstoječi obliki – zavarovan z zapornicami. Z zapornicami bo zavarovan tudi prehod Velika Nedelja dve (iz Velike nedelje proti »otoku«). Od tega prehoda naprej bodo začeli obsežno rekonstrukcijo železniške proge in postaje Ormož. Med Veliko Nedeljo in Ormožem bo celotna trasa proge rekonstruirana, ponekod bodo progo premaknili v desno. To pa zato, da bo na levi strani prostor za morebitno gradnjo drugega tira. Železniški prehod v Ormožu, proti mejnemu prehodu z Republiko Hrvaško, bodo takrat, ko bo zgrajena nova vzhoda obvoznica, preuredili v prehod za pešce in kolesarje. V bližini nekdanje TSO bodo kot del bodoče ormoške vzhodne obvoznice zgradili podvoz pod progo in povezovalno cesto. V smeri proti Središču bodo prehod zavarovali z zapornicami, v Pušencih bodo lokalni nivojski nezavarovani prehod čez železniško progo ukinili. V Pušencih je novi železniški nadvoz čez progo že zgrajen in je bil namenu predan letos v začetku leta. Največji in najzahtevnejši konstrukcijski poseg v progo bodo izvajali na območju Pavlovcev, na trasi dveh kilometrov proti Ivanjkovcem. Ponekod bodo lokacijo proge proti hribu premaknila tudi po 150 metrov. Obstoječa proga ima obliko črke s, po rekonstrukciji bo proga bolj ravna. V Pavlovcih bodo na novo zgradili železniško postajališče in elektro napajalno postajo, na novo lokacijo bodo prestavili traso obstoječe glavne ceste od ormoške obvoznice proti Ivanjkovcem, ki bo progo prečkala čez nadvoz. Zgrajenih bo nekaj novih povezovalnih cest (skupne dolžine 800 metrov). Štiri nivojske prehode v Pavlovcih bodo ukinili. Zavarovani železniški prehod (kjer je iz glavne ceste odcep za Miklavž), bodo ukinili, križišče bo ostalo. Zaradi rekonstrukcije železniške proge v Pavlovcih bodo porušili tri hiše. Nivojski prehod Libanja ena bodo ukinili, prehod Libanja dve bo zavarovan z zapornicami. Iz smeri Libanje proti Ivanjkovcem bodoen železniški prehod ukinili, pri drugem je že zgrajen podvoz. V Ivanjkovcih so rekonstruirali železniško postajo. Podaljšali so obstoječi peron in zgradili še enega novega. Oba perona so povezali s podhodom za pešce. Ob postajališču bodo za potnike uredili parkirišče, levo od proge bodo namestili 260 metrov protihrupne ograje. Tudi v Ivanjkovcih bo proga prestavljena na novo traso, za katero je v dolžini 900 metrov že pripravljen nasip. Progo nameravajo prestaviti v času prvomajskih praznikov. Pri gasilskem domu v Žerovincih bo novi zavarovani nivojski prehod, naslednji prehod bodo ukinili, po levi strani železniške proge bodo zgradili povezovalno cesto.