sobota, 14. junij 2014

Vlada in Slovenske železnice sta se dogovorili o sredstvih

Država mora kot lastnik železnicam zagotoviti sredstva za opravljanje obvezne gospodarske javne službe, to je potniškega prometa, čim prej pa mora najti tudi sredstva za sanacijo primorske proge. Bratuškova in Mes sta se o sredstvih dogovorila.


Na oldanskem sestanku o zagotavljanju sredstev za Slovenske železnice so se premierka, ki opravlja tekoče posle, Alenka Bratušekin prvi mož Slovenskih železnic Dušan Mes dogovorila vse, kar je bilo odprto, je rdil Mes. Prepričan je, da bo to vlada obravnaa že v četrtek.
Mes, ki vsebine sestanka ni želel podrobno komentirati, je zadovoljen z doseženim dogovorom. "Dogovorili smo vse odprte sti in prepričan sem, da bo to na vladi obravnavano v četrtek," je poudaril.
Država a kot lastnik železnicam zagotoviti sredstva za opravljanje obvezne gospodarske javne službe, to jeniškega eta, čim prej pa a najti tudi sredstva za sanacijo priske proge.
Država a v skladu z večnimi pogodbami, ki so jih Slovenske železnice sklenile z državo in veljajo do 2016 oziroma 2019, železnicam zagotavljati sredstva za opravljanje obvezne gospodarske javne službe, to jeniškega eta. Za april so železnice plačilo dobile, za maj pa ga še pričakujejo.
V vladi je v zadnjih dneh opaziti o nesoglasij glede prerazporejanja proračunskih sredstev med posameznimi resorji. Sredstva rebuje tudi ministrstvo za infrastrukturo in prostor, med drugim tudi za sanacijo škode, ki je po žledolomu nastala na železniški infrastrukturi. Pri tem je še posebej pereče vprašanje sanacije priske proge. Lastnik infrastrukture je država, ki a zagotoviti sredstva za sanacijo, poudarjajo na železnicah.