sobota, 15. maj 2021

[SLO-SŽ/Maribor] predor pekel- SV.Barbara

 Gradimo predor Pekel, nadgrajujemo železniško progo Maribor-Šentilj in razvijamo kolesarsko infrastrukturo Na današnjem terenskem ogledu sem si ogledal napredek pri gradnji predora Pekel. Gradnja predora poteka v okviru nadgradnje železniške proge Maribor-Šentilj, ocenjena vrednost projekta pa znaša 286,6 MIO EUR (od tega 101 MIO EUR EU sredstev). Pred predorom Pekel je direktorica DRSI Ljiljana Herga umestila kipec Sv. Barbare, ki je zaščitnica rudarjev in predorskih delavcev. Naj pod varstvom Sv. Barbare dela potekajo kakovostno in varno! 

Celoten projekt obsega nadgradnjo 15,5 kilometra obstoječega tira, nadgradnjo postaj Maribor Tezno, Maribor, Pesnica, Šentilj in postajališča Cirknica. V sklopu projekta bomo nadgradili vozne mreže, namestili signalnovarnostne naprave, rekonstruirali obstoječi predor Šentilj ter zagotovili ustrezno protihrupno zaščito. Posebno pozornost namenjamo tudi ureditvi križanj cest z železnico ter gradnji nove trase za bodočo dvotirnost na odseku Počehova–Pesnica, ki vključuje gradnjo novega predora Pekel in najdaljšega železniškega viadukta Pesnica. Dela v predoru bodo zaključena predvidoma leta 2023, izkopna dolžina predora pa bo 1.530 metrov. Celoten projekt nadgradnje železniške proge Maribor-Šentilj bo prinesel bolj varno vožnjo z vlakom in omogočil hitrejše potovalne čase. Regija pa bo posledično kmalu bogatejša tudi za novo in atraktivno kolesarsko pot, ki bo potekala tudi skozi obstoječi železniški predor.