ponedeljek, 25. januar 2021

[SLO-SŽ] Gradbeno dovoljenje za železniško vozlišče Pragersko predvidoma marca

 Evropsko sofinancirani projekt ureditve vozlišča in železniške postaje v Pragerskem se še vedno ni začel, so se pa stvari potem, ko je Agencija za okolje oktobra ustavila postopek presoje vplivov na okolje, vendarle premaknile. Izvajalec del je izbran že nekaj časa, na Direkciji za infrastrukturo pa marca pričakujejo gradbeno dovoljenje.Črpanje evropskega denarja, kljub zamudi ni ogroženo

Kot so za STA pojasnili na direkciji, so vlogo za gradbeno dovoljenje oddali 28. oktobra, tega pa glede na vse potrebne aktivnosti v postopku izdaje, če ne bo kakšnih nepričakovanih zapletov, pričakujejo marca. Ob tem zagotavljajo, da črpanje evropskega denarja za projekt zaenkrat ni ogroženo, saj je obdobje črpanja aktualne finančne perspektive podaljšano do konca leta 2023.

Tudi na Arsu so potrdili, da so postopek presoje vplivov na okolje zaključili s sklepom o ustavitvi, saj so ugotovili, da ta za načrtovani poseg, glede na določila spremenjene uredbe o posegih v okolje, ni več potrebna.

Kompleksna gradnja in visoka vrednost investicije

V času gradnje naj bi namreč ob progi na kraku Pragersko-Zidani Most nastalo približno 180.000 kubičnih metrov izkopnega materiala, a so ocenili, da bi lahko nastalo približno 1500 kubičnih metrov zemeljskega izkopa z lastnostmi nevarnega odpadka, kar predstavlja manj kot odstotek vsega izkopanega materiala.

Za 89 milijonov evrov vreden projekt je že nekaj časa zagotovljenih 40 milijonov evrov evropskih sredstev, a so se krajani Pragerskega lani organizirali v civilno iniciativo, saj so se bali, da bi bila zaradi počasnosti postopkov sredstva lahko ogrožena.

Pogodbo za izvedbo del z družbo Riko v vrednosti 63,2 milijona evrov, po kateri bi z deli morali začeti do konca lanskega junija, so podpisali že leta 2019. Kot je razvidno iz pogodbe, bi izbrani izvajalec lahko zaradi zamude terjal povračilo morebitne škode, na vprašanje, ali bi se to lahko zgodilo, pa na direkciji niso odgovorili. Pogodbeni rok za izvedbo del je sicer 25 mesecev od uvedbe v delo.

Modernizacija železnice

Projekt je pomemben zlasti za modernizacijo železniškega omrežja, saj gre za še zadnji odsek, kjer lahko vozijo le vlaki z osno obremenitvijo do 20 ton, zaradi česar že končana elektrifikacija proge Pragersko-Hodoš ostaja neizkoriščena.

Hkrati pa je pomemben tudi za krajane Pragerskega, saj bo na novo uredil železniško postajo, z gradnjo cestnega podvoza pod precej obremenjenim železniškim vozliščem pa precej olajšal tudi njihovo vsakodnevno življenje.