ponedeljek, 7. december 2020

[SLO/CZE] Zelena luč za vstop Čehov v tovorni promet SŽ

 Slovenski državni holding se je strinjal, da strateški partner SŽ-Tovornega prometa postane EP Holding češkega milijarderja Daniela Křetínskega.Ljubljana – Uprava Slovenskega državnega holdinga (SDH) je v vlogi ustanovitelja družbe Slovenske železnice podala soglasje k predlogu strateškega partnerstva v tovornem prometu in logistiki SŽ. Kot je znano, naj bi to postala češka energetsko podjetje EP Holding, ki je v lasti milijarderja Daniela Křetínskega.

Hčerinska družba SŽ in EP Holding nameravata skupaj ustanoviti novo skupno družbo, na katero bodo SŽ prenesle premoženje SŽ-Tovorni promet, čehi pa bodo vanjo vložili denar. Čehi naj bi imeli 49 odstotni lastniški delež, večinski 51-odstotni pa bi ohranila država.


SDH: Projekt za nadaljnji razvoj


Soglasje SDH je pogoj za podpis pogodbe. »Strateško partnerstvo bo pripomoglo k doseganju strateškega cilja postati eden od ključnih regijskih prevoznikov tovora,« pravijo v državnem upravljavcu podjetij. Dodajajo, da je osnovni namen strateškega partnerstva zagotoviti dolgoročno rast in razvoj transportno logistične dejavnosti, modernizacijo voznih sredstev, širitev na tuje trge, obvladovanje tovora na daljših transportnih poteh in dostop do novih kupcev (tovora) ter zmanjšanje zadolženosti. Opozarjajo, da družba SŽ-TP danes posluje relativno uspešno, vendar se je treba zavedati omejitev rasti na majhnem slovenskem trgu ter povečevanja konkurence tujih prevoznikov za prevoz tovora.

»SDH podpira navedene strateške usmeritve in ambicije poslovodstva SŽ v smeri oblikovanja ključnega regijskega prevoznika tovora. Ocenjujemo, da bo to ob podpori strateškega partnerja realno dosegljiv cilj in pomeni nadaljnjo stopnjo razvoja tovornega prometa in logistike SŽ,« je dejal predsednik uprave SDH Janez Žlak.


Podvojitev dobička


Poslovodstvo Slovenskih železnic, ki jih vodi Dušan Meh, je SDH posredovalo predlog projekta strateškega partnerstva na področju železniškega tovornega prometa in logistike, in sicer družb SŽ-TP in Fersped z družbo EP Logistics International ter zaprosilo za podajo ustreznega soglasja k strateškemu partnerstvu. S predlogom strateškega partnerstva ter z investicijsko in družbeniško pogodbo je oktobra soglašal tudi nadzorni svet SŽ.

Glavni finančni cilji nove družbe so po napovedih SŽ podvojitev dobička in 50-odstotna rast prihodkov v obdobju petih let, ključni poslovni cilji pa ostajajo večja konkurenčnost in boljše storitve za uporabnike. To naj bi dosegli s prevzemi v tujini, širitvijo mreže in prenovo voznih sredstev. Skupna družba naj bi za to imela dovolj kapitala, pri čemer se v dveh letih omenja tudi dokapitalizacija te družbe v višini 100 milijonov evrov.

V Skupini SŽ so v letu 2015 začeli izvajati aktivnosti, povezane z iskanjem strateškega partnerja železniškega tovornega prometa in logistike. Izhodišče za iskanje strateškega partnerja je podano v strateškem poslovnem načrtu Skupine SŽ za obdobje 2016–2020, h kateremu je soglasje že januarja 2016 podala tudi uprava SDH.