sreda, 16. december 2020

[SLO-SŽ] Pred novim naročilom vlakov še ...

 »V potniškem prometu bomo nadaljevali ciklus modernizacije voznih sredstev, načrtujemo namreč kupiti še dodatnih 15 do 20 vlakov, 7 lokomotiv in 20 vagonov.«Kakšne bodo SŽ čez tri leta?

Slovenske železnice se bodo razvijale v okviru strategije za obdobje od 2021 do 2025. Ta bo sprejeta še letos in bo sledila strategiji 2016-2020. SŽ bodo intenzivno posodabljale svoja vozna sredstva, steber mobilnosti bo postal zalo integriran, nadgrajena bodo postajališča, na katerih bodo potnikom na voljo številne nove storitve. Logistiko bomo razvijali skupaj s strateškim partnerjem in postali močan regionalni igralec, ki bo močno navzoč tudi v sosednjih državah. Podjetje bomo dodatno informatizirali in digitalizirali. Uredili bomo logistične centre, prvenstveno Ljubljana Moste in tudi Celje ter Maribor Tezno. Dosegali bomo še boljše poslovne rezultate in zaposlili kar nekaj mladih sodelavcev. Menim pa tudi, da se bo še dodatno izboljšal status zaposlenih.

Kakšno leto čaka zaposlene v 2021? Kako se bo gibalo njihovo število v prihodnjih letih?

Kako bo leta 2021, je težko napovedati, še posebej, ker ne vemo, kakšne bodo razmere s pandemijo COVID-19 in kakšne bodo gospodarske posledice, ko bo pandemije konec. Program presežnih zaposlenih smo leta 2020 končali, zato dodatno zmanjševanje števila zaposlenih ni načrtovano. Mogoče pa so razporeditve znotraj Skupine SŽ. Kakšne bodo potrebe po novih zaposlitvah, pa je odvisno predvsem od gospodarskih razmer.

Katere ključne projekte načrtujete uresničiti prihodnje leto?

Prizadevali si bomo ohraniti relativno dobre poslovne rezultate, načrtujemo, da v SŽ-Potniški promet uspešno vključimo nova vozna sredstva, da pripravimo in zaključimo razpis za dodatnih 15 do 20 vlakov, da postanemo 50-odstotni lastnik podjetja Nomago ter da z družbo EPH začnemo strateško partnerstvo. Prihodnje leto pa bo treba pripraviti tudi vse za začetek gradnje Emonike ter logističnega centra na Letališki v Ljubljani.

Kaj bi zaželeli zaposlenim v skupini Slovenske železnice v novem letu?


Časi so takšni, da je treba ostati zdrav in psihično močan ter počakati, da se razmere normalizirajo. Vsem zaposlenim v skupini Slovenske železnice zato želim predvsem zdravja. Zdravja vam in vašim domačim. Razmere se bodo prej ali slej normalizirale in najverjetneje bomo še veliko bolje znali ceniti življenje, kot smo ga poznali pred epidemijo.