četrtek, 27. februar 2014

EU: Železničarji bodo morali operaterje iskati na razpisih

Nacionalni železniški operaterji - pri nas so to Slovenske železnice - bodo morali v bodoče izvajalca železniških storitev iskati na razpisu. Če razpisa ne bodo izvedli, bodo morali to pojasniti, navajajo pravila za večjo konkurenčnost v železniškem potniškem prometu, ki so jih danes sprejeli evropski poslanci.


Med kriteriji, ki jih bo moral izpolnjevati izvajalec, ki bo pogodbo prejel na ta način, so natančnost storitev, stroškovna učinkovitost in zadovoljstvo potnikov.
S tem bodo do uporabe obstoječe železniške infrastrukture lažje prišli tudi novi in manjši operaterji, hkrati bo prišlo do poenostavitve postopkov za pridobitev dovoljenj za vožnjo vlakov po železniških tirih, menijo v parlamentu.
Kriteriji učinkovitosti
Poslanci, ki zasedajo v Strasbourgu, so sprejeli tudi dopolnila za izboljšanje kakovosti železniških storitev, predvsem za potnike. Med drugim so potrdili uvedbo seznama kriterijev za učinkovitost in kakovost storitev, katerega izpolnitev bo pogoj za sklenitev pogodb.
Določeno minimalno število pogodb
Poslanci so potrdili tudi pravilo, da morajo izbrani izvajalci javnih železniških storitev v primeru spremembe operaterja zaposlenim zagotoviti delovne pogoje, ki so v skladu s standardi na nacionalni, regionalni in lokalni ravni.


Potrdili so še omejitve glede števila sklenjenih pogodb. Minimalno število pogodb, ki jih bo moč skleniti, bo odvisno od zmogljivosti železniškega prometa. Na tak način se bodo lahko za javne pogodbe potegovali tudi manjši operaterji.
Certifikati varnosti
Evropski parlament je potrdil tudi spremembe pravil glede certifikatov varnosti, ki se med železniškimi operaterji zdaj precej razlikujejo, zato jih bodo morali uskladiti.