četrtek, 06. februar 2014

Do konca dneva lahko pričakujemo nemoten železniški promet v večjem delu države

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor ima z namenom urgentnega reševanja nastalih izrednih razmer stalne kontakte s Slovenskimi železnicami in tudi danes je bila redna strokovna koordinacija, na kateri so obravnavali aktualno stanje javne železniške infrastrukture in opredelili potrebne ukrepe za ponovno vzpostavitev tekočega železniškega prometa. Sogovorniki so se strinjali z oceno, da sanacija poškodovanega omrežja poteka dobro, ob izjemnih naporih in požrtvovalnem delu vseh zaposlenih v SŽ ter pogodbenih podizvajalcev. 

Minister Samo Omerzel se ob tej priložnosti vsem sodelujočim zahvaljuje za njihovo opravljeno delo. 

Na današnjem sestanku je bila predstavljena tudi prva neuradna ocena škode, ki naj bi znašala več 20 milijonov evrov. 

Do konca današnjega dneva naj bi bila vzpostavljena prevoznost vseh prog v državi, razen proge Kranj - Jesenice in Koper- Ljubljana. Na omenjenih dveh odsekih bo ponovna vzpostavitev električne vleke in normalizacija stanja potekala dalj časa, zato bo na teh odsekih promet začasno stekel v naslednjih dneh v omejenem obsegu z dieselskimi lokomotivami.

Minister Omerzel se je že ob včerajšnjem ogledu stanja na železniški progi Ljubljana- Koper- Ljubljana osebno prepričal, da je položaj kritičen in obenem ugotovil, da vodstvo SŽ optimalno rešuje nastalo situacijo z lastnimi kadrovskimi resursi. Za njihovo delo je izrekel iskreno zahvalo in priznanje ter obljubil vso potrebno nadaljnjo podporo in pomoč pri reševanju nastalih razmer.