sreda, 30. maj 2012

V Slovenskih železnicah z ukrepi do 28 milijonov evrov prihrankov

V Slovenskih železnicah so danes podpisali dogovor o ukrepih za izboljšanje poslovanja na več področjih

 V Slovenskih železnicah so danes podpisali dogovor o ukrepih za izboljšanje poslovanja na več področjih, ki bo v letošnjem letu prinesel 14,2 milijona evrov, prihodnje leto pa 14 milijonov evrov prihrankov. Dogovor bo veljal od 1. maja letos do 31. decembra 2013.

Poslovodstvo Slovenskih železnic z Dušanom Mesom na čelu je dogovor o ukrepih na področju prihodkov, izdatkov in materialnih stroškov ter na področju plač, povračil in drugih prejemkov v koncernu železniških družb podpisalo s predsedniki reprezentativnih sindikatov in predsedniki svetov delavcev. Podpisu je prisostvoval tudi minister za infrastrukturo in prostor Zvonko Černač.

Skladno z dogovorom se bodo plače zaposlenim, razen tistim z osnovno bruto plačo v višini 619 evrov, znižale za med štiri in pet odstotkov, odvisno od višine bruto plače, delavcem z individualnimi pogodbami pa za 16 odstotkov.
 Stimulacije se bodo prepolovile, tisti na individualnih pogodbah pa jih v času veljavnosti dogovora ne bodo prejemali. Regres bo izplačan v višini minimalne plače, tisti z individualnimi pogodbami pa ga ne bodo prejeli. Višina povračila stroškov za prevoz na delo bo omejena na višino minimalne plače, zaposlenim z več kot 26 dni letnega dopusta pa se bo število dni dopusta zmanjšalo.

Najpozneje do 1. septembra bo uveljavljena tudi nova notranja organiziranost Slovenskih železnic z zmanjšanjem števila ravni vodenja na dve in z bistvenim zmanjšanjem števila vodilnih delovnih mest.