petek, 03. december 2010

Investicije v železniško infrastrukturo se bodo vodile v Mariboru


Odbor državnega zbora za promet je včeraj obravnaval predlog Zakona o železniškem prometu in med drugim sprejel amandma, s katerim je določil, da bo imela gospodarska družba, zadolžena za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo, sedež v Mariboru. Nova gospodarska družba bo nadomestila Direkcijo RS za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo, s sedežem prav tako v Mariboru, a ker predlog zakona ni urejal sedeža nove družbe, je v četrtek mariborski poslanec SD Matevž Frangež vložil amandma - isto namero je zasledoval tudi amandma poslanske skupine SLS -, ki so ga včeraj potrdili tudi člani odbora. Naj spomnimo, da država s spremembami zakona o železniškem prometu reorganizira področje vodenja investicij v javno železniško infrastrukturo, tako da razmejuje pojma novogradenj in nadgradenj, pri čemer bo za prvo kategorijo skrbela gospodarska družba v izključni lasti Republike Slovenije, za nadgradnje pa upravljavec, ki bo izbran na javnem razpisu (pri tem je mišljena nova družba Infrastruktura v okviru Slovenskih železnic).