ponedeljek, 11. februar 2019

[ NOR- NSB ] Podjetje Norske Tog v državni lasti voznih parkov za železniške...

NORVEŠKA: Podjetje Norske Tog v državni lasti voznih parkov za železniške vozne parke bo na vozni park vozil, ki jih daje v zakup delujočim izvajalcem, namestiti sistem upravljanja premoženja in vzdrževanja podjetja Trimble E2M.Namen tega je zagotoviti lastniku vozila in operaterjem pregled ključnih podatkov, potrebnih za podporo vzdrževanja voznega parka, obveščanje o dodeljevanju in odobritvi vzdrževalnih del, posodabljanje dokumentacije in prejemanje informacij o zgodovini vzdrževanja iz sistemov upravljanja upravljavcev, da se zagotovi skladnost z zakonodajo.
"Konkretno zasnovan za železniške operacije, bo Trimble E2M NT in franšizomerjem zagotovil sistem za upravljanje statusa in zgodovine vzdrževanja v voznih parkih", pravi Tomas Larsson, generalni direktor podjetja Trimble. „Uporaba E2M za učinkovito upravljanje programov vzdrževanja bo imela ključno vlogo pri zmanjševanju amortizacije vrednosti sredstev in izboljšanju zanesljivosti sredstev ob hkratnem zmanjševanju operativnih stroškov.“