petek, 16. februar 2018

[VOSSLOH] Vosslohovi razredi Prevozni oddelek kot ustavljeno delovanje

VOSSLOH: Izvršni odbor Vossloh AG se je 16. februarja odločil za napredne razprave o prodaji poslovne enote lokomotiv v Kielu, da bi od zadnjega preostalega poslovnega oddelka transportne službe od 31. decembra 2017 dalje predstavil "ukinjeno poslovanje".

Izguba zaradi oslabitve knjigovodske vrednosti je bila pripoznana glede na trenutni status tekočih razprav, čeprav Vossloh pričakuje pozitivne neto denarne prilive od prodaje poslovne enote.
Vossloh je dejal, da so se prihodki iz nadaljnjega poslovanja v letu 2017 znatno povečali od preteklega leta, pri čemer se je prodaja povečala s 822,5 milijona EUR na 918,3 milijona EUR, EBIT pa se je povečal od 57,55 EUR do 70,03 EUR in EBIT marža s 7,0% do 7,7%. Kljub temu vzpodbudnemu razvoju v osnovni dejavnosti pa se je skupina končala leta 2017 z negativnim čistem dohodkom, ki ga je mogoče pripisati delničarjem zaradi prekinitve poslovanja in izgub, nastalih v prometni dejavnosti.
Pričakuje se, da bo prodaja v letu 2018 znašala podobno kot leta 2017, z nižjo maržo EBIT in EBIT. Pričakovani so nižji prispevki k prodaji in zaslužki od prodaje sistemov za pritrjevanje na tleh na Kitajskem, kjer nihanja, povezana s projektom, povzročajo začasno slabšo poslovno uspešnost.
Normalizacija poslovnih dejavnosti za poslovno enoto pritrdilnih sistemov na Kitajskem se pričakuje leta 2019, skupaj z "opaznim oživljanjem" povpraševanja operaterjev razreda I v ZDA.