torek, 19. december 2017

[ SLO - SŽ ] Z nadgradnjo železnice Maribor-Šentilj vlaki tudi do 120 kilometrov na uro

Železniška proga med Mariborom in Šentiljem tehnično ni več ustrezna, zato je v prihajajočem obdobju predvidena nadgradnja obstoječega tira, ki naj bi se začela prihodnje leto. Kasneje je načrtovana še gradnja drugega tira, a ta časovno in finančno še ni opredeljena.
“V okviru projekta nadgradnje železniške proge Maribor–Šentilj je trenutno v teku javno naročilo za izvedbo nadgradnje odseka Pesnica–Šentilj–državna meja. V septembru je bila podana odločitev o izbiri ponudnika. Na podlagi revizijskega zahtevka je Državna revizijska komisija podala sklep, s katerim je postopek vrnila v fazo pregleda ponudb. Objava javnega naročila za nadgradnjo postaj Tezno, Maribor in odseka Maribor–Počehova je predvidena v začetku leta 2018,” so pojasnili na Direkciji RS za infrastrukturo.


Zaključek do leta 2022

Ob tem dodajajo, da se trenutno projektira PGD in PZI za izvedbo odseka Počehova–Pesnica, kjer se bo izvedla nova trasa. Projekti za ta del trase bodo zaključeni sredi leta 2018. Izvedba nadgradnje odseka Pesnica–Šentilj–državna meja se bo izvajala predvidoma do konca naslednjega leta, nadgradnja postaje Tezno, Maribor in odseka Počehova–Maribor pa je predvidena v obdobju od druge polovice 2018 do začetka 2020. Gradnja nove trase na odseku Počehova–Pesnica je predvidena od 2019–2022. V tem obdobju se bodo izvedle tudi ureditve križanj cest z železnico.
Nadgradnja obstoječe proge bo sicer potekala po trasi obstoječe železniške proge, zato odkupi zemljišč in objektov niso predvideni. Za ureditve križanj cest z železnico ter za izvedbo nove trase pa se bo k odkupom zemljišč in objektov pristopili v naslednjem letu,” so še pojasnili.

Obsežne preureditve postaj

Železniška proga Maribor – Šentilj, ki je dolga skoraj 16 kilometrov, je sicer del glavne železniške proge št. 30 Zidani Most – Šentilj – državna meja. Je tudi del Baltsko-jadranskega koridorja, ki poteka na relaciji Gradec – Šentilj – Maribor – Ljubljana – Koper/Trst, poleg tega pa je tudi pomembna povezava z Luko Koper ter neposredna povezava Avstrije z Mediteranskim koridorjem.
Z nadgradnjo bo omogočena hitrost vlakov do 120 kilometrov na uro, predvidene so obsežnejše preureditve postaj in postajališč, prenovljena bo električna vozna mreža ter posodobljene signalno-varnostne naprave in telekomunikacijska oprema. Po novem na tej povezavi naj ne bi bilo več nezavarovanih prehodov ceste čez progo, ampak bodo uredili izvennivojska križanja ali pa vsaj postavili zapornice.


Ukrepi za zmanjšanje hrupa

V sami občini Šentilj, v katero je železnica umeščena že 170 let, se zavedajo, da je napočil čas za modernizacijo železniške proge. “Pri pripravi predloga državnega prostorskega načrta za progo so aktivno sodelovali tudi občani občine Šentilj. Njihovi predlogi so bili na ministrstvu obravnavani, usklajeni in v veliki meri tudi upoštevani. Izvedeni bodo ukrepi za zmanjšanje hrupa ob železniški progi na območjih s strnjeno stanovanjsko pozidavo neposredno ob železniški progi, kjer je ocenjeno preseganje mejnih vrednosti kazalcev hrupa v dnevnem, nočnem in celodnevnem obdobju,” so pojasnili na občini Šentilj.
To zajema zmanjšanje glasnosti tirnih vozil v skladu z mednarodnimi predpisi, zmanjšanje hrupa z železniške proge z izboljšanjem spodnjega ustroja proge, postavitev protihrupnih ograj ob progi v naseljih in izvedba ukrepov za povečanje zvočne izoliranosti na stavbah.