sreda, 21. december 2016

[ SLO - SŽ ] Na železniški progi Maribor – Šentilj se bo gradil drugi tir

Železniška proga Maribor-Šentilj, dolga skoraj 16 km, poteka skozi območje Slovenskih goric in pelje skozi dva predora ter ustavlja na dveh postajah in dveh postajališčih.

Železniška proga Maribor-Šentilj, dolga skoraj 16 km, poteka skozi območje Slovenskih goric in pelje skozi dva predora ter ustavlja na dveh postajah in dveh postajališčih. Odsek je bil zgrajen že leta 1846 v okviru gradnje Južne železnice med Dunajem in Trstom.


Proga med Mariborom in Šentiljem oz. državno mejo je proga enotirna

Proga, ki je odsek glavne železniške proge Zidani Most – Maribor-Šentilj -državna meja, je del koridorja Xa (Gradec-Maribor-Zagreb), poleg tega je pomembna povezava z Luko Koper ter neposredna povezava Avstrije na V. pan-evropski koridor. Od Sežane do Maribora je proga zgrajena kot dvotirna, med Mariborom in Šentiljem oziroma državno mejo pa je proga enotirna.
Največja hitrost potniških vlakov je tako le 80 km/h, danes je vozna mreža potrebna popolne obnove. Sedaj proga namreč ni več ustrezna niti glede tehničnih parametrov niti glede zmogljivosti in kot taka ne zadošča več zahtevam sodobnih prevoznih potreb. To so razlogi zakaj je potrebna gradnja II. tira. Vzporedno se z njim načrtuje tudi rekonstrukcija oziroma nadgradnja obstoječega tira. Tako bi nadgradnja obstoječega in gradnja II. tira tvorila novo dvotirno progo.


Čas za modernizacijo

Na občini Šentilj so na pojasnili, da so ves čas v stiku z investitorjem: “Investitor je s celotno ekipo projektantov in vseh aktivnih deležnikov pri pripravi predloga DPN za železniško progo peljal postopke v skladu z zakonodajo glede obveščanja in vključevanja tako lokalne skupnosti kot občanov. To pomeni, da smo ves čas v stiku,  pri nas je bila javna razgrnitev, med tem časom javna obravnava, z naše strani in s strani občanov podani predlogi sprememb oz. pripombe, le ti na ministrstvu usklajeni in v veliki meri sprejeti, potem pa podano končno stališče.”
Za občino Šentilj to pomeni veliko spremembo glede na dejstvo, da imajo železnico umeščeno v prostor že 170 let: “Zavedamo se nujnosti sprememb na vseh področjih, čas za modernizacijo (kar nadgradnja zagotovo bo) pa je verjetno že zdavnaj. Posegov v prostor bo predvsem v 2. fazi precej, a smo se vsi potrudili najti trenutno najustreznejše rešitve.”