torek, 11. december 2012

Slovenija v patu: ali milijarde za železnice ali osamitev

Evropska komisija sprejema novo zakonodajo na področju vseevropskega železniškega omrežja, da nas prometni tokovi ne bodo zaobšli, pa bomo morali vložiti vsaj deset milijard evrov

Slovenija v patu: ali milijarde za železnice ali osamitev
Igor Napast

Zaradi nesposobnosti, da bi izvedli velike investicije vključno z drugim tirom proge od Divače do Kopra ter posodobili obupno zastarelo železniško infrastrukturo, Sloveniji grozi izguba ključnega strateškega položaja v regiji. Da bi ga zadržali, bomo morali najkasneje do leta 2030 v železnice vložiti okoli deset milijard evrov - ali več kot en celoten državni proračun. Nam bo kljub težavam z javnimi financami to uspelo ali pa bomo lahko le še gledali, kako milijoni ton tovora drvijo po progah mimo nas? Slovenija je ena ključnih držav v načrtih Evropske unije za vzpostavitev enotnega, sodobnega železniškega omrežja TEN-T, po katerem bi prevažali tovor od Atlantika proti Rusiji in Ukrajini ter od Severnega morja proti Aziji. Od zahoda proti vzhodu je čez Slovenijo začrtan peti evropski koridor, ki teče od Divače proti Madžarski, od severa navzdol pa nas sekata kraka desetega koridorja - prvi (X) naj bi tekel od Salzburga skozi Ljubljano, drugi (Xa) pa od Dunaja prek Maribora; oba naj bi se spojila v Zagrebu.