petek, 09. marec 2012

Nadzorniki SŽ: Rezultati boljši od predlanskih in tudi od predvidenihLjubljana - Nadzorni svet Slovenskih železnic se je danes seznanil s prvo oceno poslovanja družbe v letu 2011. Podatkov o lanskem poslovanju železnice še niso razkrile, povedali so samo, da so rezultati boljši od predlanskih in tudi od predvidenih. Že dlje časa sicer krožijo številke o 13- do 14-milijonski izgubi.

Železnice sicer za letošnje leto pričakujejo poslovni preobrat. Želijo si zaustaviti vsakoletno izgubo in v prihodnjih letih skladno s strategijo do leta 2020, ki so jo nadzorniki potrdili decembra, tudi pozitivno poslovanje in učinkovit sistem delovanja.

Usmeritve Slovenskih železnic bodo določene v poslovnem načrtu za leto 2012. V skladu z zakonodajo in s participacijskim dogovorom je poslovodstvo Slovenskih železnic dopolnjeni predlog poslovnega načrta 28. februarja poslalo v usklajevanje socialnim partnerjem. Rok za uskladitev je 30 dni. Ko bo ta rok potekel, bo nadzorni svet, ne glede na to, ali bo prišlo do uskladitve, poslovni načrt lahko sprejel.

Nadzorniki so se sicer danes seznanili tudi s projektom Emonika in revizijskim poročilom računskega sodišča o ravnanju z nepremičninami. Računsko sodišče je namreč pri reviziji poslovanja v lanskem prvem polletju ugotovilo nekatera negospodarna ravnanja. V družbi sicer zagotavljajo, da bodo popravljalne ukrepe izvedli v zahtevanem roku.