sobota, 24. marec 2012

Načrt za evropsko transportno omrežje


Prometni ministri so sprejeli za dograditev evropskega prometnega omrežja, vanj je vključenih nekaj novih železniških odsekov v Sloveniji, povezave z letališčem in pristaniščem

Slovenija je z načrtom za dograditev panevropskega transportnega omrežja (TEN-T), ki so ga potrdili evropski prometni ministri, zelo zadovoljna.

BRUSELJ (OD NAŠE DOPISNICE)"Zdaj imamo načrt za dograditev panevropskega transportnega omrežja (TENT)," je po rednem zasedanju ministrov EU za transport široko nasmejan povedal evropski komisar za transport Siim Kalas. Ta načrt, ki naj bi bil uresničen do leta 2030, bo osnova za dokončno odločitev projektov, za katere bodo države članice dobile evropski denar.Siim Kalas je pojasnil, da je načrt, ki so ga potrdili ministri, rezultat trdih pogajanj med evropsko komisijo, državami članicami in evropskim parlamentom v zadnjih dveh letih..