sobota, 30. julij 2011

Tir je postavljen, Breda prihaja

Ilirska Bistrica, ki je dobila železniško povezavo s svetom že davnega leta 1873, ko je bila zgrajena proga Št. Peter na Krasu (Pivka)-Reka, bo kmalu bogatejša za muzejsko lokomotivo.

Delavci Slovenskih železnic so že postavili tir in uredili okolico, kjer bo stala Breda.


ILIRSKA BISTRICA>Lani ustanovljeno Društvo ljubiteljev železnic Ilirska Bistrica, ki ga vodita predsednik Ivan Simčič in podpredsednik Jadran Možina, si je ob ustanovitvi zadalo nalogo pripeljati v Bistrico na železniško postajo muzejsko lokomotivo.

Na podlagi sporazuma med bistriško občino in Slovenskimi železnicami (SŽ) prihaja na železniško postajo muzejska električna lokomotiva (omenjena proga je bila elektrificirana pred drugo svetovno vojno) serije 361, znana pod imenom Breda.

Društvo si je zadalo nalogo postaviti Bredo v letu 2012, vendar pa so se potrudili in dosegli, da bo lokomotiva v Bistrici že letos, po vsej verjetnosti v novembru.

V ta namen sta zelenica in nekdanje balinišče pri kolodvoru že spremenila svoj videz, saj so delavci SŽ v minulih dneh postavili tir, na katerem bo stala Breda, in dodobra preuredili okolico. Kot nam je povedal predsednik društva Ivana Simčič, je lokomotiva trenutno v centralni delavnici SŽ v Ljubljani, kjer na njej opravljajo restavratorska dela. Istočasno pa potekajo tudi dela pri gradnji nadstreška, ki bo ščitil ta zanimiv muzejski eksponat pred vremenskimi vplivi. Lokomotiva bo postavljena tik ob zelo prometnem Vojkovem drevoredu.

V vodstvu društva ocenjujejo, da bodo po postavitvi lokomotive lahko resno pristopili k dolgoročnemu cilju. Ta pa je v naslednjih desetih letih pripraviti zasnovo za postavitev in delovanje tehničnega muzeja v Ilirski Bistrici