torek, 12. julij 2011

Zaposlenim na železnicah namesto eskalacije plač stimulacijeŠtevilo zaposlenih na Slovenskih železnicah se je zmanjšalo za več kot 15 odstotkov, povprečni letni obseg dela se je povečal za 35,9 odstotka, dodana vrednost na zaposlenega pa se je povečala za 40 odstotkov

Slovenske železnice so sklenile dogovor, skladno s katerim bodo zaposlenim izplačale stimulacije za doseganje boljših poslovnih rezultatov. Stimulacije v skupni višini 4,58 milijona evrov bodo izplačali namesto uveljavitve eskalacije plač iz let 2009 in 2010. Z izplačilom stimulacij bodo železnice ostale znotraj načrtovanih stroškov dela.

Kot so danes pojasnili na Slovenskih železnicah, so leta 2009 sklenili dogovor za omejitev učinkov svetovne gospodarske krize, katerega rezultat je bil prihranek pri stroških dela v višini 11,3 milijona evrov. Lani je bil podpisan še dogovor o ukrepih za izboljšanje poslovanja, na podlagi katerega je bil dosežen prihranek pri stroških dela v višini 14,9 milijona evrov.

V času od veljavnosti obeh dogovorov do konca junija letos se je število zaposlenih na Slovenskih železnicah zmanjšalo za 1216 oz. za več kot 15 odstotkov. V tem obdobju se je povprečni letni obseg dela povečal za 1061 milijonov netotonskih kilometrov, kar znaša 35,9 odstotka, dodana vrednost na zaposlenega pa se je povečala za 40 odstotkov - s 23.086 evrov na 32.329 evrov.

Avgusta 2009 in avgusta 2010 bi se morala uveljaviti eskalacija v višini 2,3 odstotka, ki pa se v skladu z omenjenima dogovoroma ni uveljavila. Znesek eskalacije v letih 2009 in 2010 bi skupaj znašal 4,58 milijona evrov, so povedali na železnicah, kjer so dodali, da so namesto uveljavitve eskalacije sklenili dogovor o izplačilu stimulacij.

"Stimulacija se bo izplačala od 1. aprila naprej, kar velja samo za zaposlene, ki prejemajo plačo v skladu s kolektivno pogodbo za dejavnost železniškega prometa. Delavci, ki plačo prejemajo po individualni pogodbi, stimulacije ne bodo prejeli," zatrjujejo na železnicah.

V poslovnem načrtu za letos so predvideni stroški dela v višini 186,1 milijona evrov. Z izplačilom stimulacije bo družba ostala znotraj načrtovanih stroškov dela, poudarjajo v družbi.

Da gre pri stimulacijah za izpolnitev obveznosti Slovenskih železnic do zaposlenih, ki so se v preteklih dveh letih odrekli delu regresa in plač ter njihovi eskalaciji, posebej zatrjuje tudi generalni direktor Slovenskih železnic Goran Brankovič, ki ob tem zavrača, da gre pri stimulacijah za darilo sindikatom.

"Kljub izplačilu stimulacije skupna višina stroškov dela letos ne bo presežena. Ta je zapisana v poslovnem načrtu za 2011, ki je bil pripravljen leta 2010 in ga je nadzorni svet potrdil že 19. januarja 2011. Zato nima nobene povezave z ustanovitvijo holdinga, ki je predvidena šele za september," poudarja Brankovič, pri čemer opozarja, da gre pri izplačili dobrih 134 milijonov evrov sredstev za vračilo dolga, ki je nastal ob izločitvi infrastrukture iz družbe.

Slovenske železnice so v prvih petih mesecih letos sicer presegle načrtovane rezultate. Dobiček iz poslovanja je dosegel 3,84 milijona evrov, čisti dobiček pa 193.000 evrov. V enakem lanskem obdobju so železnice zabeležile 3,57 milijona evrov izgube iz poslovanja in osem milijonov evrov čiste izgube. Načrtovana je bila izguba iz poslovanja v višini 5,64 milijona evrov in čista izguba v višini 9,27 milijona evrov.

Poslovni prihodki so lanske presegli za 16,8 odstotka, načrtovane pa za 12,5 odstotka. Stroški dela so bili od lanskih manjši za 2,4 odstotka in za 4,9 odstotka nižji od načrtovanih.