petek, 08. april 2011

Vlada železnicam vrača 134 milijonov evrovVlada je sprejela predlog novele zakona o Slovenskih železnicah, s katerim bi družbi v prihodnjih petih letih poplačali 134 milijonov evrov terjatev. V železnicah so zadovoljni.

Država bo Slovenskim železnicam med letoma 2012 in 2016 plačevala po 26,8 milijona evrov na leto, je po seji vlade povedal prometni minister Patrick Vlačič. Denar ni namenjen reševanju železnic, je poudaril minister ter dodal, da pa bo omogočil kapitalsko ustreznost družbe.

Dolg ostaja še iz 90. let
Vlačič je pojasnil, da je bila leta 1993 izvedena delitev premoženja predhodnice Slovenskih železnic na dejavnosti infrastrukture in prometa. Pozneje so za obdobje med letoma 1983 in 1992 ugotovili presežek porabljenih sredstev amortizacije nad oblikovanimi, zato je bila oblikovana obveznost do področja prometa oz. terjatev do področja infrastrukture v višini 21,4 milijarde tolarjev konec leta 1999.

S 1. januarjem 2000 se je dejavnost infrastrukture izločila iz družbe Slovenske železnice in terjatev je bila odpisana, vendar pa so revizorji ugotovili, da je bila družba prikrajšana.

Terjatev bo tako poravnala država iz proračuna, je povedal Vlačič in dodal, da se bo s tem omogočilo načrtovano preoblikovanje Slovenskih železnic v holding.

Železničarji pozdravljajo odločitev vlade
V Slovenskih železnicah so potezo vlade pozdravili, saj bo to pomenilo »učinkovitejšo organiziranost družbe, kar je eden od pomembnih pogojev za nadaljnjo sanacijo in razvoj podjetja«.