ponedeljek, 3. januar 2011

Imenoval nova direktorja v HZ Hrvaške železnice Holding


Danes je na seji odbora HZ Hrvaške železnice Holding odločitev o imenovanju novega izvršnega direktorja.
V skladu z napovedjo predsednika HZ Hrvaške železnice Holding Zlatko ROGOŽAR med njegovim nastopom funkcije imenoval novo ekipo ljudi, ki bodo lahko izpolnili zahteve za posodobitev in prestrukturiranje teh novih usmeritev in povečano dinamiko potrebnih naložb v prihajajočem obdobju. To je mlada energična ljudi, ki imajo dovolj znanja in izkušenj znotraj Hrvaške železnice za uvajanje nove poslovne izzive in projekte. Prva naloga novoimenovanega direktorja bo za oblikovanje nove organizacije, ki bo začel veljati 1. Aprila 2011. leto.

Imenovan naslednji direktorji: Ante Martic, BBA direktor Corporate Finance (namesto Branko Basic, univ.) Mario Dokaz, LLB. Zadeve direktor za človeške vire, pravne in splošne zadeve (namesto Joseph Stankovic, LLB.) Neralić Donald, univ. Direktor službe za kontroling (namesto Elze Kauf, univ.) Hrvat Ivo, univ. Direktor za notranjo revizijo (namesto Dinka Ostrogonac, univ.), John Paulin Bulimbašić, univ. Direktor urada odbora (namesto Mirko Martinka, univ.) in Renata Flint, dipl.iur sekretar za uprave in nadzornega sveta (namesto Mire Fudurić, LLB.). Kot vodja varnostne službe imenuje Dubravko Zoricic, BA. ing