nedelja, 04. julij 2021

[SLO-SŽ] Zanesljive in konkurenčne prevozne storitve v regiji

 Je eden od največjih slovenskih logistov in eden od največjih izvoznikov storitev, saj več kot 90 % vsega blaga prepelje v mednarodnem prometu. V zadnjih letih pa podjetje dejavnosti razvija tudi na drugih trgih v regiji, kjer se je uveljavil kot eden od pomembnih prevoznikov in pobudnikov sodelovanja pri razvoju novih produktov. 
SŽ - Tovorni promet uporabnikom zagotavlja celovite logistične storitve, tako v klasičnem kot v kombiniranem prometu, ki vključuje tudi cestne prevoze. Ponuja hiter, zanesljiv, varen in kakovosten prevoz, skladiščenje blaga in dostavo blaga od vrat do vrat, z vključeno celotno logistiko. Svoje storitve lahko v vsakem trenutku prilagodijo pričakovanjem uporabnikov, ki jim tudi svetujejo o optimalnih načinih prevoza celih vlakov ali posameznih vagonskih pošiljk.

SŽ - Tovorni promet je del skupine Slovenske železnice. To družbi omogoča, da uporabnikom svojih storitev v sodelovanju z drugimi družbami skupine ponudijo celovite logistične rešitve njihovih prevoznih izzivov. Skupaj s špedicijskim podjetjem Fersped pokrivajo vse oblike prevozov – klasične, intermodalne in kombinirane. Sestrsko podjetje SŽ-ŽIP poskrbi za varovanje vrednega blaga, podjetje SŽ-VIT pa lahko ponudi vzdrževanje lokomotiv in vagonov. SŽ - Tovorni promet vsak dan prevaža številne posamezne vagone ali kompletne vlake, sestavljene po željah posameznih kupcev. V tujini pri tem sodelujejo z dolgoletnimi partnerskimi prevozniki, hkrati pa širijo svoje dejavnosti v tujini. Tako samostojno prevoze že opravljajo ne le v Sloveniji, temveč tudi v Avstriji in na Hrvaškem, svojo dejavnost pa bodo še širili na druge ključne trge v regiji.
 
Kupcem lahko zagotovijo kakovostne in cenovno ugodne prevozne storitve tako doma kot kjer koli v tujini. Položaj Slovenije na križišču evropskih koridorjev in tesna povezava z Luko Koper jim omogočata ponujanje hitrih in zanesljivih povezav na širšem območju Srednje Evrope. Ljubljana je pomembno prometno vozlišče in odlična logistična platforma za Vzhodno Evropo. Na ranžirni postaji Ljubljana Zalog in na intermodalnem terminalu ponujajo vse storitve, potrebne za sodoben železniški transport. Podlaga njihovih storitev so potrebe uporabnikov: cena prevoza, njegova zanesljivost, hitrost, prilagodljivost in varnost prevoza. Pri tem upoštevajo posebne zahteve prevozov posameznih blagovnih skupin in zanje na enem mestu ponujajo po meri ukrojene rešitve.

Sodoben vozni park je ključen za konkurenčnost na evropskem prevoznem trgu. SŽ - Tovorni promet v zadnjih letih pospešeno vlaga v posodobitev vagonov in lokomotiv. Investirali so v 100 najsodobnejših univerzalnih nizkopodnih vagonov, ki so z različnimi nadgradnjami primerni za prevoz več vrst tovora. Januarja letos so v promet uvrstili štiri sodobne premikalne dizelske lokomotive, letos pa bo dokončana tudi celovita prenova – remotorizacija – 12 obstoječih premikalnih lokomotiv. Poleg tega na lokomotive nameščajo sistem GSM-R. Ta je del evropskega sistema ETCS/ERTMS, ki bo po vsej Evropi zamenjal pogosto nezdružljive državne sisteme in omogočil čezmejno vožnjo brez menjave lokomotiv. V zaključni fazi je dokumentacija za nadaljevanje posodobitve našega voznega parka električnih in dizel lokomotiv. Načrtujejo, da bodo v naslednjih letih v vozna sredstva vložili več kot 161 milijonov evrov, kar jih bo omogočilo še nadaljnje izboljševanje njihovih storitev.
 
Ne smemo pa pozabiti, da samo sodobna vozna sredstva in druga oprema ne pomenijo ničesar brez strokovnih in prizadevnih zaposlenih. Zato skrbijo za prenos znanja, uvajajo trajnostno vodenje in dajejo priložnost mladim, tudi na odgovornih vodilnih delovnih mestih.

Dodano vrednost pričakujejo od vstopa strateškega partnerja v lastniško strukturo družbe SŽ - Tovorni promet, ki bo dokončan letos. Cilj partnerstva je, da SŽ - Tovorni promet postane vodilni neodvisni regionalni prevoznik v železniškem tovornem prometu. Načrtujejo, da bodo skupno dejavnost razvijali z geografsko širitvijo in s podaljševanjem tras, kar jim bo omogočilo dostop do končnih kupcev in boljše obvladovanje mednarodnih blagovnih tokov. Prav tako pričakujejo, da bo strateški partner preusmeril nekatere tokove blaga prek Luke Koper in na koridorje čez Slovenijo. V podjetju pričakujejo, da bodo skupaj s strateškim partnerjem našim obstoječim in novim kupcem ponudili še boljše celovite rešitve, ki jih bodo opravljali na daljših relacijah in tudi na trgih, na katerih do sedaj niso bili dejavni.
 
Svoje priložnosti bodo v SŽ - Tovornem prometu v prihodnjih letih iskali z nadaljnjo internacionalizacijo poslovanja, z razvojem mednarodne mreže in z vstopanjem na trge drugih držav. S tem bodo krepili svojo vlogo pomembnega regionalnega prevoznika in logista. Širitev nabora svojih produktov doma in v tujini bodo podprli z nabavo in najemanjem sodobnih vagonov in lokomotiv ter z investicijami v prekladalno mehanizacijo na svojih terminalih. V podjetju nenehno razvijajo nove produkte za individualne kupce, segmente blaga in relacije. Vse, ki potrebujejo kakovostne in celovite storitve, vabijo, da se obrnejo na SŽ - Tovorni promet, kjer jim bodo dokazali, da so zanesljiv, učinkovit in lojalen poslovni partner.