četrtek, 28. junij 2018

[ SLO - SŽ/Maribor ] To so spremembe, ki se obetajo ob izgradnji podvoza na Ljubljanski

Tekom izvajanja del pri izgradnji podvoza na Ljubljanski ulici, bo v sklopu projekta urejeno še železniško postajališče in Magdalenski park.

Kot smo poročali, se bodo avgusta na območju železniške proge na Ljubljanski ulici v Mariboru pričela izvajati prva dela za izgradnjo podvoza, katerega glavni cilj bo neprekinjen tok prometa na tem območju. Sama gradbena dela naj bi potekala od Avgusta 2018, pa do septembra 2019, projekt kot celota pa bo zaključen leta 2022.V sklopu projekta bo tako urejen kolesarski promet, ki bo ločen od cestišča, prav tako pa bo ustvarjena nova povezava za pešce in kolesarje ob železnici, ki bo omogočala pot do Europarka. Nov podvoz na Ljubljanski pa bo varen tudi za pešce in kolesarje, saj bo pešpot in kolesarska steza ločena od vozišča. Obnova Magdalenskega parka in železniškega postajališča Sam načrt projekta predvideva tudi obnovo Magdalenskega parka. Tako bo urejena tudi povezava med vzhodnim in zahodnim delom Magdalenskega parka. Projekt predvideva tudi ureditev železniškega postajališča v skladu z novimi standardi. Razen obnove parka in železniškega postajališča pa je v projekt vključena tudi ureditev križišča Masarykove, ulice Moše Pijade in Ljubljanske ulice, prav tako pa bo urejeno še križišče z Jezdarsko ulico. Predvidena sprememba je uspešna tranzicija iz križišča v krožno križišče.  Novosti pa bo deležen tudi UKC Maribor, saj bo v projekt vključena tudi zagotovitev ustreznega dostopa do oddelka psihiatrije.

Kot je na podpisu pogodbe dejal vodja projekta, dr. Samo Peter Medved so si pri realizaciji projekta zadali več ciljev: ”Zagotovitev večje prometne varnosti v železniškem, cestnem in kolesarskem prometu, povečana kvaliteta bivanja v mestu in zmanjšanje škodljivih emisij v bivalnem okolju, ter izboljšava pogojev za boljšo in bolj trajnostno mobilnost ljudi.”