četrtek, 17. avgust 2017

[ SLO - SŽ / Maribor ] Podvoz na Ljubljanski: Začetek gradnje morda že letos

Ob gradnji podvoza pod železniško progo v Ljubljanski ulici bo občina prenovila še Magdalenski park; novost tudi ureditev krožišč Ljubljanske z Masarykovo in JezdarskoOsem let po sklenitvi dogovora med Mestno občino Maribor in ministrstvom za promet se bo konec letošnjega ali najkasneje v začetku prihodnjega leta vendarle začela gradnja podvoza pod železniškim prehodom v Ljubljanski ulici pri Magdalenskem parku. Gradnja podvoza bo prinesla kar nekaj prometnih sprememb na območju, precej bo spremenjen tudi izgled celega območja v okolici železniškega prehoda. Na obeh straneh železniške proge bosta namreč po novem na strehi podvoza dva manjša trga, korenito pa bosta prenovljena tudi oba dela Magdalenskega parka. Samo revitalizacija parka bo predvidoma stala 660 tisoč evrov, medtem ko je vrednost celega projekta ocenjena na osem milijonov evrov. 4,8 milijona evrov bo prispevala država, preostalih 3,2 pa mariborska občina.

Novosti za kolesarje

Projekt prinaša pomembno novost tudi za kolesarje, saj bo občina ob železniški progi med Ljubljansko ulico in Titovo cesto uredila že več let obljubljeno kolesarsko stezo, ki bo pomembno skrajšala pot iz tega dela mesta do Europarka. S tem bo svojo vlogo dobil tudi že pred leti zgrajen nadhod ob železniškem mostu nad Titovo. Za kolesarje in pešce bo posebej poskrbljeno tudi v podvozu, saj bosta kolesarska steza in pločnik od avtomobilskega prometa ločena s steno, da pešci in kolesarji ne bodo izpostavljeni značilnemu hrupu podvoza.

Spremembe tudi širše

Medtem ko bo promet v času gradnje preusmerjen na Ulico Pariške komune, Betnavsko, Gorkega ulico in Ulico Moše Pijada, bodo pomembne prometne spremembe tudi po izgradnji podvoza. Križišči Ljubljanske ulice z Jezdarsko in Ulico Moše Pijada bosta namreč postali krožišči. Iz Ljubljanske ulice tudi ne bo več mogoče neposredno zaviti proti oddelku psihiatrije UKC Maribor in Domu Lizike Jančar, prav tako ne proti Pekarni. Dostop do omenjenih objektov bo mogoč iz krožišča z Jezdarsko ulico, od koder bo treba zaviti v Žitno in od tam v ulico Ob železnici. Prenovljena bo hkrati še Jezdarska ulica, tam bodo do križišča z Žitno ulico zamenjali asfalt in vzdolž nje uredili parkirišča. Zaradi novega krožišča bo treba odstraniti ali prestaviti tudi kioske s hitro prehrano v Ljubljanski ulici.

Trenutno je projekt v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja, mestni svet pa se bo s tem ukvarjal že na naslednji, septembrski seji, ko bo potrjeval predinvesticijsko zasnovo in investicijski program. Gradnja naj bi se končala leta 2019.