torek, 01. februar 2011

Mednarodni tovorni železniški promet do Pliberka le še letos


Potem ko so avstrijske železnice lansko jesen enostransko prekinile mednarodni tovorni železniški promet na progi med Prevaljami in avstrijskim Pliberkom, je bila proga novembra lani ponovno vzpostavljena. A le začasno oziroma do 10. decembra letos. Koroško gospodarstvo temu ni naklonjeno, prav tako ne župani.

Avstrijske železnice (Rail Cargo Austria - RCA) so konec septembra lani zaradi ekonomskih razlogov enostransko zaprle 12-kilometrsko progo za tovorni promet Prevalje - Pliberk. Temu so najprej nasprotovali v Sindikatu železniškega prometa Slovenije, še ostrejši je bil odziv koroških županov, ki so izpostavljali nujnost ohranitve prometnice proti Evropi in od vlade zahtevali ukrepanje.

Za ohranitev se je zavzel tudi minister za promet Patrick Vlačič, ki pa je opozoril, da morata obe podjetji, slovenske in avstrijske železnice, pri tem najti svoj poslovni interes in seveda tovor, ki bi se na progi še naprej prevažal.

Mednarodni tovorni promet preko mejnega prehoda Prevalje - Pliberk je bil nato po posredovanju Slovenskih železnic ponovno vzpostavljen 5. novembra lani. Slovenske železnice so predstavnikom avstrijskega prevoznika RCA izrazile nestrinjanje z enostransko ukinitvijo mednarodnega tovornega prometa čez ta mejni prehod, so pojasnili na Slovenskih železnicah.

Mednarodni tovorni promet čez ta mejni prehod namreč poteka v skladu s kooperacijsko pogodbo o predaji in prevzemu pošiljk v mednarodnem prometu med Slovenijo in Avstrijo, ki tako najprej ni bila ustrezno odpovedana. So pa nato avstrijske železnice pogodbo skladno z njenimi določili odpovedale takoj novembra lani. Odpovedni rok poteče konec letošnjega leta, tako da od 10. decembra 2011, ko začne veljati novi vozni red, mednarodni tovorni promet čez ta mejni prehod ne bo več mogoč, pojasnjujejo v Slovenskih železnicah.

Poleg koroških županov se za ohranitev proge zavzemajo tudi v koroškem gospodarstvu. Ohranitev proge je nujna za obstoj in razvoj lesne industrije in celotnega koroškega gospodarstva, menijo v Lesni Tovarni ivernih plošč (TIP) Otiški Vrh.

Kot so pojasnili, so progo v preteklosti že uporabljali tako za izvoz ivernih plošč kot tudi za uvoz oblega lesa in lepila iz tujine. Ukinitev proge bi tako negativno vplivala na logistične rešitve v okviru poslovanja Lesne TIP. Menijo, da je progo potrebno ohraniti in posodobiti tako, da bo možen prevoz tovora z večjimi osnimi obremenitvami. Hkrati poudarjajo tudi ekološki vidik ohranitve tovornega železniškega prometa.

Ukinitev proge predstavlja tudi oviro za nadaljnji razvoj podjetja Metal Ravne, pravi glavni direktor Metala Andrej Gradišnik. Metal Ravne, ki je del skupine SIJ - Slovenska industrija jekla, je namreč globalno podjetje, ki veliko surovin kupi v Evropi in v Evropo izvozi več kot polovico vse proizvodnje.

Kot je Gradišnik pojasnil, bi v primeru ukinitve ves Metalov promet iz EU in v EU potekal po cestah ali po logistično dražji poti prek Maribora. Daljši transport ni ugoden s stroškovnega vidika, prav tako cestni transport pomeni večjo ekološko obremenitev okolja. Zato si v Metalu Ravne želijo, da bi proga Prevalje - Pliberk delovala tudi v prihodnje.

BESEDA; VEČER