nedelja, 20. junij 2010

Nadomestni prevoz med Pivko in Koprom (20. junija)


V nedeljo, 20. junija, bo med postajami Postojna, Pivka, Divača, Sežana in Koper organiziran nadomestni prevoz z avtobusi ali kombiji. Ti bodo vozili namesto vlakov:

Smer: Pivka – Divača / Sežana / Koper
- št. 2602, 2606 in RG 652 med Pivko in Sežano. Vlaki odpeljejo iz Pivke ob 7.12, 14.39 in 17.20,
- št. ICS 1011 in IC 503 med Pivko in Koprom. Vlaka odpeljeta iz Pivke ob 8.41 in 10.40,
- št. 2752 med Pivko in Divačo. Vlak odpelje iz Pivke ob 16.59.

Smer: Koper / Sežana – Pivka / Postojna
- št. 2637 in 2617 med Sežano in Pivko. Vlaka odpeljeta iz Sežane ob 7.20 in 17.32,
- št. RG 653 med Sežano in Postojno. Vlak odpelje iz Sežane ob 18.33,
- št. 2751 med Koprom in Pivko. Vlak odpelje iz Kopra ob 10.03,
- št. IC 502 in ICS 1024 med Koprom in Postojno. Vlaka odpeljeta iz Kopra ob 14.45 in 16.39.

Nadomestni prevoz s kombiji bo organiziran za potnike, ki potujejo v Košano, Gornje Ležeče ali iz njih. Potniki, ki potujejo v Gornje Ležeče ali iz njih, vstopijo in izstopijo ob magistralni cesti pri odcepu proti Gornjim Ležečam. Avtobusi bodo vozili po magistralni cesti Pivka-Ribnica-Divača in nazaj, kombiji pa po lokalni cesti Pivka-Neverke-Gornja Košana-Divača in nazaj.

Za potnike, ki so namenjeni v Prešnico, Hrastovlje ali Črnotiče bo prevoz zagotovljen s kombijem. Potniki s postajališča Prešnica vstopijo ob magistralni cesti pri odcepu za Prešnico.

Zahvaljujemo se za razumevanje.