petek, 29. november 2019

[SLO-SŽ] Kako bo izgledala vožnja z vlakom do Pesnice

V spodnjem videu si lahko ogledate animacijo železniške proge Maribor-Šentilj-državna meja, ki naj bi z izgradnjo predvidoma začela v začetku leta 2020 (rok za izvedbo je 30 mesecev). Projekt bo financiran z evropskimi sredstvi iz kohezijskega sklada, zraven gradnje tirov pa bodo zgradili še nov predor in viadukt. Investicija je vredna 100.963.443,86 evrov.V animaciji do popotnikove izkušnje

Izvajalci projekta so predstavili animacijski video, v katerem ponujajo pogled iz vlaka ter tudi izkušnjo iz zraka. Popelje vas po železniški progi iz Maribora do Šentilja in vključuje vse nove izgradnje na progi – 3,7 km dolg odsek od Počehove do Pesnice, predor Pekel v dolžini 1530 m z reševalnim rovom in viadukt Pesnica v dolžini 896 m.

Investicija vključuje še izgradnjo opornih in podpornih konstrukcij, ureditev tirov in tirnih naprav ter električnega voznega omrežja, ureditev cest s prometno opremo ter izgradnjo aktivne protihrupne zaščite.